Meslekler SözlüğüZ İle Meslekler

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim Nedir? Ne İş Yapar?

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim Nedir? Ne İş Yapar? Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumunda zihinsel engelli öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) a) Öğrenci velilerinden öğrencinin durumuyla ilgili bilgiler almak,
b) Çocuğa kişilik kazandırmak ve onu hayata hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle ve bilhassa çocuğun kişisel özellik ve yeteneklerini dikkate alarak uygulamak,
c) Eğitim ve öğretiminden sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemlemek, yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
a) Konu ile ilgili alıştırmalar hazırlayıp, işlenecek konuları kısa oyunlarla anlatmak,
d) Öğrencilerin ilgi alanlarını ve konularını belirleyip konu ile ilgili örnekler vermek,
e) Basit oyunlar, dans ve basit araç gereçler yardımıyla zihin ile beden arasında koordinasyonu geliştirici çalışmalar yaparak çocukların yeteneklerini geliştirmek
f) Öğrencilerin zihinsel ve sosyal gelişmelerini gözleyip kaydetmek,
g) Zeka seviyesi bir üst sınıfa geçmeye müsait öğrencileri okul müdürlüğüne bildirmek, testlerinin Rehberlik Araştırma Merkezince yapılmasını sağlamak,
h) Yemekhanede, bahçede, spor faaliyetlerinde ve boş zamanlarını değerlendirme sırasında çocuklarla beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapmak,
i) Nöbetçi olduğu günlerde okulda düzen ve disiplini sağlamak üzere görev yapmak,
j) Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim Meslek Kodu : 2352.05

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Özel Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir