Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi meslek kodu nedir?

Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; yeryüzünün tamamının veya bir parçasının ölçülmesi ve bu verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek harita ve planlar şeklinde ifade ve tasvir edilmesi konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Jeodezi ve Fotogrametri (Harita ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Ne İş yapar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Coğrafi Bilgi Sistemi ile gelişen amaçlar doğrultusunda belli bir coğrafyaya ilişkin halihazır harita, kadastral harita, imar planı, teknik altyapı (su, kanal, gaz, telefon, elektrik vb) tesisleri haritası ve tematik harita yapımı ile İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Coğrafya meslek dallarına altlık ve ortak kullanım imkanı hazırlamak,
b) Kentsel ve kırsal arazi ve arsa düzenlemeleri, kamulaştırma projeleri alanlarında çalışmalar yürütmek,
c) Etüd ve işletme haritaları ile ilgili çalışmalar yürütmek,
d) İçme suyu ve kanalizasyon projeleri alanlarında çalışmalar yürütmek,
e) Tescile konu olan harita ve planlar, kadastro haritalarının yapımı alanlarında çalışmalar yürütmek,
f) Sayısal harita üretimi, mühendislik ve endüstriyel ölçmeler, yersel ve uydu bazlı (GPS) sistemler ile konum belirleme, hidrografik ölçmeler, yeraltı ölçmeleri, her türlü projenin araziye uygulama işleri (aplikasyon), röleve ölçmeleri, plankoteler vb alanlarda çalışmalar yürütmek,
g) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
h) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
j) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
l) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
m) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
n) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
o) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
p) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
r) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Jeodezi Ve Fotogrametri (Harita Ve Kadastro) Mühendisliği Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2311.13

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Doktora

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0