S İle MesleklerSosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Sosyal Güvenlik Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Meslek Tanımı : Sosyal güvenlik sistemleri, sosyal sigorta uygulamaları, yardıma hak kazanma ve sigorta yardım düzeyleri, hak ve menfaatlerin korunması, norm ve standart birliğinin sağlamasına yönelik konularda inceleme ve araştırmalar yapan nitelikli kişidir.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasite ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, sosyal güvenlik sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek, Türkiye’de ve Kurumda uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak,
b) Sosyal sigorta uygulamalarında yardıma hak kazanma yükümlülükleri ve sigorta yardımlarının düzeyi konularında norm ve standart birliğini sağlamaya yönelik inceleme ve araştırma yapmak, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
c) Sosyal güvenlik alanındaki uygulamalara ilişkin olarak verileri izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak, Kurumun görev alanına ilişkin olarak, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla uyum çalışmalarını ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanmasına yönelik işlemleri yürütmek, düzenlemelerde, istişarelerde bulunmak, ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeleri takip etmek,
d) Sosyal güvenlik ile ilgili hak ve menfaatlerin korunması ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak,
e) Kurum gelirlerinin güncel ve geleceğe yönelik değerlendirilmesinde uygun yatırım araçlarını araştırarak en az risk ile en fazla getiriyi elde etme hususlarında çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere önerilerde bulunmak,
f) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığının görev alanlarına giren konularla ilgili olarak kendisine verilecek görevleri yapmak,
g) Kurum kaynakları ile varlıklarının değerlendirilmesi hususunda istatistiki bilgileri düzenli olarak derlemek, değerlendirmek,
h) Çalışmalar sırasında karşılaşılan sorunlar ve göreviyle ilgili olarak idarece gerekli görülen konular hakkında etüt ve incelemeler yapmak, mütalaa vermek ve önerilerde bulunmak,
i) Birim amirlerinin gerekli görmesi ya da işin niteliği gereği ekip halinde çalışma yapıldığında, en kıdemli ilgili uzmanın maiyetinde çalışmalar yapmak,
j) Kurum Başkanı ve birim amiri tarafından verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Meslek Kodu : 2635.13

Meslek Adı : Sosyal Güvenlik Uzmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir