S İle MesleklerSosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Nedir? Ne İş Yapar?

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Nedir? Ne İş Yapar? Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Meslek Kodu Nedir?

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Meslek Tanımı : Sağlık kuruluşunda tedavi gören her hastanın uygulanan tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanması amacı ile ekonomik, sosyal, eğitsel ve destekleyici hizmetler veren, hastanın ailesi ve yakın çevresi ile ilişkilerini düzenleyen, hastane hizmetlerinde hasta beklentilerine uygun hizmet planlanması faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.
Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hastaların tedavi programından en üst düzeyde yararlanması için psiko-sosyal destek çalışmaları yürütmek,
b) Sosyal desteğe ihtiyacı olan hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesinde ailesi ve yakın çevresi ile işbirliği yapmak,
c) Hekim isteği üzerine hastanın sosyo-ekonomik, psiko sosyal durumuna ilişkin Sosyal İnceleme Raporunu hazırlamak ve hasta evrakları arasına eklemek,
d) Sosyal desteğe ihtiyaç duyan hastaların diğer ilgili kurumlardan (SHÇEK, SYDV vb.) sürekli veya geçici destek sağlanmasına yardımcı olmak,
e) Kalacak yeri olmayan, kimsesiz hastalar için sosyo ekonomik durumlarını değerlendirmek, hastane harcamalarına katılıp katılamayacağını araştırmak ve değerlendirmek,
f) Kadın, çocuk istismarı ve ihmali vakalarına karşı ilişkin işlemleri yürütmek,
g) Taburcu edildiği halde tıbbi, ekonomik ve sosyal nedenlerle evine gidemeyen, sosyal güvencesi ve ödeme gücü olmayan, tıbbi malzeme bedellerini karşılamayan, intihar eyleminde bulunmuş, yabancı uyruklu olup hastane masraflarını karşılamayan vb. durumlardaki hastalar için gerekli değerlendirmeleri ve işlemleri yürütmek,
h) Uzun süre yatacak olan hastaların boş zamanlarını değerlendirici faaliyetler düzenlemek, moral gücünün artırılmasını sağlamak,
i) Hastane hizmetlerine yönelik, koordinasyon ve yardımlaşmayı sağlayacak gönüllü sosyal çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,
j) Yatan hastalar ve kurum personeli çocukları için çocuk bakım evi hizmetlerini yürütmek,
k) Hasta güvenliği ve hasta hakları kültürünün oluşturulması için gerekli çalışmalara katılmak,
l) Sosyal serviste yapılan çalışmalara ilişkin kayıt ve raporların mesleki gizlilik prensibine uygun olarak korunmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane) Meslek Kodu : 2635.09

Meslek Adı : Sosyal Hizmet Uzmanı (Hastane)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sosyal Ve Din İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Sosyal Hizmet Ve Danışmanlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir