H İle Meslekler

Hava Lojistik Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

Hava Lojistik Teknikeri Nedir? Ne İş Yapar?

TANIM

Her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar hava yolu ile taşınmasını etkili ve verimli bir biçimde planlayan ve uygulayan kişidir.

A- GÖREVLER

– Uluslararası havacılık kurallarını uygulayarak, mal, insan ve bilgi akışını sağlar,

– Süreçle ilgili müşterilerle ve şirketlerle iletişim halinde bulunur,

– Tedarik zincirindeki uçtan uca görünürlüğü sağlamak için kalite ve kontrol

adımlarını izleyerek blok zincirinin adımlarını kullanarak müşteri memnuniyetini sağlar,

– İş planı yapar, ithalat ve ihracat operasyonlarını planlar,

– Stok takibi ve yönetimi işlemlerini yapar,

– Depoda gerekli donanımı belirleyerek, depo tasarım işlemlerini, teslim tesellüm işlemleri ve barkotlama işlemlerini yapar, sevkiyat edilecek ürünleri, sevkiyata hazır hale getirir ve sevk edilmesini sağlar,

– Fiziksel katalog üretimi, depolama, stoklama, malzeme kontrol çalışmaları yapar ve gerekli veri girişlerini tamamlar,

– Lojistik politikalarını, prosedürleri, destek planlarının işleyişini kontrol eder ve yürütür,

– Koordinasyon, kayıt tutma ve arşivleme işlemlerini yapar,

– Şirkete ait tüm lojistik işlemlerinin belge ve dokümanlarını muhafaza eder,

– Lojistik bütçesinin hazırlanmasında rol alıp ödemelerin yönetilmesini sağlar,

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Palet, ağ, konteyner, konveyör gibi yükleme sırasında kullanılacak ekipmanlar,
 • El terminali,
 • Barkod okuyucular,
 • High Loader
 • Bilgisayar,
 • Yükleme formu,
 • Telsiz,
 • Büro ekipmanları, araç ve gereçleri,
 • Muhasebe Programları( ERP, Logo-tiger) vb.

İSTANBUL A 1.1 2022/II

HAVA LOJİSTİK TEKNİKERİ

______________________________________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Hava Lojistik Teknikeri olmak isteyenlerin;

 • Yenilik ve gelişimleri takip edebilen, kendisini sürekli yenileyen,
 • Etkili iletişim, sözlü ve yazılı ifade gücüne sahip,
 • Organizasyon, koordine etme, planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
 • Ekip çalışmasına yatkın ,
 • Analitik düşünme yeteneğine sahip, ileri görüşlü, tedbirli, sabırlı, titiz, ayrıntılara dikkat eden,
 • Problem çözebilme yeteneğine sahip,
 • İnisiyatif kullanıp sorumluluk alabilen,
 • Çözüm odaklı ve doğru kararlar verebilen,

kişiler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Hava lojistiği, gelişen lojistik sektöründe mal, bilgi ve insan kaynakları akışının stratejik yönetimi ve kontrolüne odaklı bir programdır. Havayolu kargo sektöründe ithalat ve ihracat ile ilgili bölümünde operasyonun her alanında sorumlu olmaktadırlar. Kargo operasyonunda çalışanlar için çalışma yeri havaalanı olurken planlama gibi destek süreçlerde çalışanlar için ofis olmaktadır. Çalışma şekli tam gün veya yarım gün olabilir. Vardiyalı çalışma ve nöbet sistemi vardır. Çalışmaları sırasında meslektaşları ile uçak personeli ve diğer çalışanlar ile işbirliği içinde olmaktadırlar. Çalışma ortamı sıcak veya soğuk olabilir. Çalışma ortamında ani ısı değişimleri, gürültülü, sarsıntı olabilir.

İSTANBUL B-C 1.1 2022/II

HAVA LOJİSTİK TEKNİKERİ

_____________________________________________________________________________________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, Üniversitelerde Meslek Yüksekokullarının “Hava Lojistik” bölümünde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak,

– Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Hava Lojistik” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Eğitim süresince; Gümrük Yönetimi, Lojistiğe Giriş, Temel Uçak Bilgisi, Ticaret Hukuku, Genel İşletme, Havacılıkta Stratejik Yönetim, Taşımacılık, Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel Hareket, Meteoroloji, Ulaştırma Mevzuatı ve Sigorta gibi mesleki dersler ağırlıklı olmak üzere genel kültür dersleri de alınmaktadır.

Eğitim sürecinde staj yapma zorunluluğu vardır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenlere “Ön Lisans” diploması verilmektedir.

İSTANBUL D 1.1 2022/II

HAVA LOJİSTİK TEKNİKERİ

______________________________________________________________________________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Hava Lojistiği Teknikerlerinin, kamuda ve özel sektörde iş bulma olanağı vardır. Havaalanları, kargo firmaları ve havayolu işletmelerinde çalışabilecekleri gibi kendi işletmelerini de kurabilirler. Hava yolu işletmelerinin; planlama, pazarlama, malzeme yönetimi, envanter yönetimi, depo ve antrepolarda, dağıtım, taşımacılık, sigorta, gümrük hizmetleri, satın alma, müşteri hizmetleri, dış ticaret ve satış departmanlarında veya kargo firmalarının hava ile ilişkili bölümlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Havayolu ulaşımının gelişmiş olduğu büyük şehirlerde iş bulma imkânı daha fazladır. Havacılık sektörü hızla gelişen bir sektör olduğu için gerekli donanıma sahip olan kişilerin alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir.

Havacılık sektörü haricinde bir kariyer tercih eden kişiler ise; lojistik ve sanayi alanlarında çalışabilmektedirler.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitimleri süresince koşulları uygun olan öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan da alabilecekleri burs olanağından faydalanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Kamu sektöründe istihdam edilenler tabi olunan mevzuata göre maaş alırlar.

Özel sektörde ise çalışanların asgari ücretten başlayan kazanç durumu, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre değişebilmektedir.

İSTANBUL E-F 1.1 2022/II

HAVA LOJİSTİK TEKNİKERİ

__________________________________________________________________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Hava Lojistik önlisans programını başarı ile tamamladıktan sonra “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

İş hayatına başladıktan sonra çalışanlar, çalışmış oldukları bölümde şeflik ve sonrasında müdürlük yapabilirler.

BENZER MESLEKLER

-Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği meslek Elemanı

 • Lojistik Meslek Elemanı,
 • Uluslararası Lojistik Meslek Elemanı,
 • Lojistik Gümrük Takipçisi,
 • Havacılık Yöneticisi,
 • Lojistik Operasyon Sorumlusu,

İSTANBUL G 1.1 2022/II

HAVA LOJİSTİK TEKNİKERİ

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

 • Meslek Elemanları
 • İstanbul Kültür Üniversitesi,
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi,
 • YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
 • Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması-ISCO 08
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir