B İle Meslekler

Belediye Zabıtası nedir? Ne İş Yapar?

Belediye Zabıtası nedir? Ne İş Yapar?

TANIM

Görev yaptığı belediyenin/beldenin düzenini muhafaza etmek, halkın esenlik, sağlık ve huzurunu korumak ve yetkili organların alacakları kararları uygulamak amacıyla; görevli bulunduğu alandaki ticari faaliyet gösterenlere yönelik belgelendirme ve ruhsatlandırma işlemlerini yürüten, işletmelerde ve umumun istifadesine mahsus yerlerde denetimler yapan, gerekli durumlarda yasal işlem uygulayan/uygulanmasını sağlayan, gerekli durumlarda toplumu bilgilendiren, belediye faaliyetlerine ilişkin özel kolluk kuvvetleri faaliyetlerini yürüten kişidir.

_______________________________________________________

A- GÖREVLER

– Seyyar, işgal, dilenci denetimleri yapar,

– Belediyemiz mülkiyetindeki işyeri kontrolleri yapar,

– Park ve bahçelerin kontrolünü yapar,

– Meydan ve ana arterlerin kontrolünü yapar,

– Turizm Zabıta hizmetlerini yapar,

– Toplu taşıma araç (servis, taksi, dolmuş, mikrobüs, minibüs ) denetimlerini yapar,

– İzinsiz servis taşımacılığı denetimlerini yapar,

– Duraklama ve parkların denetimlerini yapar,

– Toplu taşıma araçlarının ruhsatlandırılma işlemlerini yapar,

– Güzergah izin belgeleri işlemlerini yapar,

– Çevre denetimlerini yapar,

– Yapı kontrol denetimlerini yapar,

– Görsel kirlilikle mücadele (Reklam Elemanları) hizmetlerini yapar,

– Rüsum ve künye kontrolleri yapar,

– Valilik ile İş birliği içinde uçucu madde ve sigara denetimleri yapar,

– Şikayet takibi yapar,

– Motorize araçların görevlendirilmesini yapar,

– İlçe belediyeleriyle koordinasyon toplantıları yapar.

– İşletmelerin ruhsatlandırma işlemlerini yürütür,

– Kişilerin belgelendirme işlemlerini yürütmek

– Ticari faaliyet gösteren kişi/işletmelerin denetimini yapmak

– Kaçak ticari faaliyet gösteren işletmeleri tespit etmek

– Belediye iş ve işlemleri hakkında gelen şikayetlere ilişkin denetimler yapmak

– Belediye sınırları içerisinde diğer kurumların faaliyetlerine ilişkin izinsiz işlemleri tespit etmek

– Anons/duyuru yapmak

-Turizm alanlarında yönlendirme yapmak

– Belediye iş ve işlemlerine bağlı toplumsal olaylarda tedbir almak

-Belediye sınırları içerisinde çalışma yapan görevlilere nezaret etmek

-Doğal afetlerde tedbir almak

-İç ve dış kurum/kuruluşlardan gelen idari kolluk işlemlerini takip etmek

BURSA A 1.1 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

KULLANILAN ARAÇ

GEREÇ VE EKİPMAN

 • Hizmet Araçları
 • Tespit Tutanakları
 • İdari Yaptırım Tutanakları
 • Kamera
 • Tablet
 • Bilgisayar
 • Ofis gereçleri
 • Drone

BURSA A 1.2 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Belediye Zabıtası olmak isteyenlerin;

 • İletişim becerisi olan,
 • Sakin,
 • Özverili, adil
 • Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,
 • Sabırlı,
 • Sorumluluk duygusu güçlü,
 • Dikkatli,

kişiler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Zabıta mesleğini yapan kişiler belediyelere bağlı olarak faaliyet gösteren zabıta merkezlerinde veya müdürlüklerinde; hem bina içi kapalı alanlarda, genellikle ayakta, hem de çoğunlukla kent içi ve kırsal alanlarda semt, cadde, sokak gibi açık alanlarda yürüyerek veya araç kullanarak esnek sürelerle görev yapar

BURSA B-C 1.1 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Belediyelerde mesleğe başladıktan sonra belirli bir plan dâhilinde eğitim ve seminerler alınarak meslek edinilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geçerli puan almak gereklidir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim oryantasyon eğitimi süresi ortalama 30 gündür. Eğitim içeriği; Kanun ve yönetmeliklerden 3030 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 1608 sayılı kanun Zabıta Yönetmeliği, Belediye Emir ve Yasakları ile ilgili Yönetmelik, İşyeri Ruhsat Yönetmeliği, zabıtaya görev ve yetki veren diğer kanunlar (Çevre-İmar v.b); Görev yetki ve sorumluluklar, Disiplin İş ve İşlemleri, Tebligat Kanunu, Beden Dili, Etkili İletişim, Etik kurallarıdır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Hizmet içi eğitim sonunda sertifika alınmaktadır.

BURSA D 1.1 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Belediye Başkanlıklarınca açılacak olan personel talebi doğrultusunda, KPSS’ de aldığı puanın başarı sırasına göre kamuya atanırlar.

Beldenin düzenini muhafaza eden, belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan, yetkili organların bu amaçla alacakları kararları uygulayan özel kolluk gücünde görev alırlar.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince ilgili kadronun aldığı devlet memuru maaşını almaktadırlar. İşçi statüsünde çalışan zabıtalar ise Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ya da ferdi sözleşme hükümlerine göre aylık ücret almaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Eğitim sonrası ilgili kadronun maaşını almaktadırlar.

İşçi statüsünde çalışan zabıtalar ise Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre ya da ferdi sözleşme hükümlerine göre aylık ücret almaktadır.

BURSA E-F 1.1 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Lise eğitiminden sonra önlisans, lisans ve mesleki eğitimle ile ilgili özel kurs, seminer vb. eğitimler imkanı söz konusudur.

İş Hayatında İlerleme

Belediye zabıta teşkilatı personel kadro ve unvanları; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre belirlenmiş; daire başkanı, zabıta müdürü, zabıta şube müdürü, zabıta amiri, zabıta komiseri ve zabıta memuru unvanlı kadrolar ile hizmet için gerekli diğer kadrolardan oluşur. Zabıta memurluğu ile göreve başlayan bir memur Görevde Yükselme Şartlarına uygun olarak Daire Başkanlığına kadar yükselebilir.

BENZER MESLEKLER

– Fiyat kontrolörü


BURSA G 1.1 2022/II

BELEDİYE ZABITASI

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

GÖREV

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları

– Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlıkları.

– www.mevzuat.gov.tr (Belediye Zabıta Yönetmeliği)

-Belediye Zabıtası (Seviye 4,5) Ulusal Meslek Standardı

– Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,

–  Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir