Meslekler SözlüğüZ İle Meslekler

Ziftçi (Kömür) Nedir? Ne İş Yapar?

Ziftçi (Kömür) Nedir? Ne İş Yapar? Ziftçi (Kömür) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Ziftçi (Kömür) Meslek Tanımı : Kömür tozundan briket yapımında kullanılan zift veya benzeri bağlayıcı maddenin hazırlanması işini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Ziftçi (Kömür) Ne İş Yapar; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fabrikaya gelen zifti veya bağlayıcı maddeleri usulüne uygun olarak stoklamak,
b) Stoktaki zaiyatın önlenmesi için gereken önlemleri almak veya alınmasını sağlamak,
c) Stok sahasındaki ziftin gerekli araç ve gereç kullanılarak parçalamak ve kırıcı makineye taşımak,
d) Ziftin içinde bulunabilecek yabancı maddeleri temizlemek,
e) Ziftin, kırıcının alabileceği boyutlara getirerek kırıcıya vermek,
f) Kırıcıdan çıkan ziftin öğütücüye gitmesini ve öğütülmesini sağlamak,
g) Zift dışındaki bağlayıcı maddelerin özelliklerine ve uygun yöntemlerine göre hazırlanmak ve silosuna göndermek,
h) Çalıştığı yerin kırıcı, öğütücü ve kullandığı diğer araç ve gerecin temizlik ve bakımını yapmak,
i) Kırıcı ve öğütücüde meydana gelebilecek arızayı gidermek, giderilmeyen arızaları iş amirine bildirmek,
j) Bakım ve onarımda ilgililerle birlikte çalışmak,
k) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ziftçi (Kömür) Meslek Kodu : 9329.04

Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :
Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :
İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir