Diğer Dil ÖğretmenleriY İle Meslekler

Yunanca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Yunanca Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Yunanca Öğretmeni Meslek kodu Nedir?

Yunanca Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda belirlenmiş olan programlar çerçevesinde, konuşma, anlama, okuma ve yazma becerilerini edindirmek amacıyla yetişkinlere-öğrencilere teorik ve pratik yunanca dil eğitimi verme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.
Yunanca Öğretmeni Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun çalışma planı hazırlamak,
b) Çalışma planı doğrultusunda öğrenci merkezli olarak yunanca derslerini işlemek,
c) Öğrencilerin-kursiyerlerin başarılarını ölçmek değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
d) Gerektiğinde öğrencilere danışmanlık hizmeti vermek ve öğrencilerin daha iyi Yunanca eğitimi almaları hususunda yol göstermek,
e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
f) Araştırma ve uygulama merkezlerinde, öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak.
g) Yunanca dil eğitimi alanında araştırmalar yapmak, kendisini geliştirmek, yenilemek,
h) Çalıştığı eğitim kurumunda hizmet içi eğitim seminerlerine katılmak,

i) Gerekli durumlarda Yunanca dersleri için ek öğretim materyalleri hazırlamak,
j) Yunanca dil eğitim-öğretimi ile ilgili sempozyum, seminer, panel gibi faaliyetlere katılmak,
k) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yunanca Öğretmeni Meslek Kodu: 2353.10

Meslek Adı : Yunanca Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Diğer Dil Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir