Meslekler SözlüğüY İle Meslekler

Yaşlı bakımı meslek elemanı Nedir? Ne iş yapar?

Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı Ne iş yapar? Görev tanımı nedir? benzer meslekleri nelerdir? ne kadar maaş alır? Yaşlı Bakımı Meslek Elemanı olabilmek için hangi eğitimi alır hangi okulu okur gibi vb. sorulara cevaplar aşağıya çıkarılmıştır.

Yaşlı bakımı meslek elemanı tanımı:

Yaşlı bireylerin yaşlanma ile ortaya çıkan fiziksel, ruhsal ve sosyal yetersizliklerinin azaltılmasına katkı sağlamak amacıyla tıbbi ve sosyal bakım hizmeti veren kişidir.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Görev Tanımı

– Yaşlı bireylere beslenme, genel vücut temizliği, hareket, uygun yatak pozisyonu vb. temel gereksinimlerini karşılayacak bakım hizmeti verir,

– Yaşlının hekim tarafından planlanan tedavisinin uygulanmasını sağlamak için enjeksiyon, pansuman, yara bakımı, sonda bakımı vb. tıbbi girişimleri yapar, ilaç tedavilerini uygular,

– Yaşlının tansiyon, ateş, nabız, solunum gibi günlük sağlık göstergelerinin kontrolünü yapar,

– Yaşlı bireylere acil durumlarda ilkyardım kurallarını uygular.

– Yaşlı bireylerin sosyal yönden desteklenmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları için uğraş terapi programları planlar, uygular ve katılımı sağlar,

– Sosyal ve fiziksel rehabilitasyona gereksinimi olan yaşlılara planlanan programların uygulanmasında yardımcı olur,

– Yaşlı bireylerin birbirleriyle ve toplumla olan iletişimlerinin artırılmasına yardımcı olur,

– Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan yaşlılara yol gösterici olur,

– Yetişkin pedagojisi konusunda kendini yetiştirir.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Mesleğinde Kullanılan Araç, Gereç Ve Ekipman

– Bilgisayar, CD, TV, Video, Projeksiyon aleti

– Kitap-dergi-broşür hikaye kitapları,

– Her türlü ilkyardım araç ve gereç vb.

– Her türlü hasta bakım araç gereç ve makine malzeme ve materyal.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Yaşlı bakımı meslek elemanı olmak isteyenlerin;

– Yaşlı insanlara hizmet etmeyi seven ve onlarla birlikte olmaktan hoşlanan,

– İnsan sağlığı ve biyolojiye ilgili,

– Yaşlı ve yakınlarıyla empati kurabilen ve onların duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Hoşgörülü, sabırlı, güler yüzlü,

– Bir işi planlayabilen ve uygulamaya koyabilen,

– Dikkatli ve işine özen gösteren,

– Sorumluluk sahibi, işbirliğine ve kişisel gelişime açık kimseler olmaları

gerekmektedir.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamları temiz ve oldukça hareketlidir. Gece ve/veya gündüz nöbet şeklinde çalışma olabileceğinden, görev süreçlerinde yoğun stres ve fiziksel yorgunluk olabilir. Her zaman dikkatli olmak zorundadırlar. Çalışırken yaşlıların yakınları, sağlık personeli ve meslektaşlarıyla iletişim halindedirler.

MESLEK EĞİTİM

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; Üniversitelere bağlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu “Yaşlı Bakımı” ön lisans programlarında verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Yaşlı Bakımı” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Eğitim süresince; mesleğin gerektirdiği nitelikler göz önünde bulundurularak teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler verilir.

Eğitim Sonunda Alınan Belge –Diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Yaşlı Bakımı” ön lisans diploması verilmektedir.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Gelişen ve değişen Türkiye’de geniş aile yapısından çekirdek aile yapısına geçiş, kadının çalışması gibi sosyal değişimler ailelere çocuk bakımı sorunlarının yanı sıra yaşlı bakımı sorunlarını da getirmiştir. Ülkemizde yaşlı bireyin sağlık-sosyal güvencesine yönelik yasal ve kurumsal destekler oldukça yetersizdir. Bu kurumlar nitel ve nicel özellikleri ile ülkemiz yaşlı ve de sağlık sorunları olan popülasyona hizmet vermede oldukça yetersizdir.

Geçmişimiz ve de geleceğimiz olan yaşlılarımızın ilgi ve güvene gereksinimi vardır. Yetişkinimizi emekliliğe, menopoza, andropoza, kayıplara hazırlayan kısacası sağlıklı ve mutlu yaşlılığa hazırlayan ve

onların üretkenliklerini sürdürmelerine yardımcı olacak meslek elemanlarına ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Yaşlı bakımı meslek elemanları, bedensel, manevi ve sosyal kayıpların yaşandığı yaşamın üçüncü dönemindeki ana ve babalarımızın, erken emekliye ayrılan çalışanlarımızın yaşlılığa hazırlanmasını, sorunları ile baş edebilmesini öğrenmelerini, yaşam sevincini ve üretkenliğini sürdürmelerini ve yaşama onurlu bir şekilde devam etmelerini sağlarlar.

Yaşlı Bakımı programından mezun öğrenciler, resmi ve özel hastaneler, araştırma ve uygulama hastaneleri ile özel poliklinik, kamu sağlık kuruluşlarının geriatri servislerinde, yaşlı bakım yurtları, huzurevleri, yaşlılar kulübü, yaşlı dinlenme evleri, rehabilitasyon merkezleri ve evde bakım hizmeti veren özel kuruluşlarda görev yapmaktadırlar.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Eğitim Sürecince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenci ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Kamu kurumlarında çalışanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Hükümlerine göre ücret alırlar.

Özel kurumlarda ise genellikle asgari ücretle işe başlarlar. Daha sonrasında alınan ücret deneyim, kişinin yeteneği ile işletmenin yapısına göre farklılık gösterebilmekte, asgari ücretin 2-4 katı arasında

değişmektedir.

Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

“Yaşlı Bakımı” ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; Kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Yaşlı Bakımı Meslek elemanı olarak işe başlayanlar başarı durumlarına göre çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda yönetim kademelerinde yer alabilir ya da kendi işyerlerini açabilirler. Konusu ile ilgili tecrübelerinin olması ve kendilerini geliştirmiş olmaları iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına

katkıda bulunur.

Hasta Bakımı Meslek Elemanı Mesleğine Benzer Meslekler

– Hasta bakıcısı

Çocuk bakıcısı

Engelli bakıcısı

Ek Bilgiler Görevler

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Meslek elemanları,

– Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,

Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları web sayfaları

– İzmit Yaşlılar Bakım ve Huzurevi,

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/

– Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir