Elektrik Mühendisliği TeknisyenleriT İle Meslekler

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Nedir? Ne İş yapar?

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri nedir? Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri ne iş yapar? Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri meslek kodu nedir?

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Meslek Tanımı : Termik santrallerde enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektronik tesisin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarımı işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan teknik elemandır.
Termik Santrallerde Enerji Üretimi Teknikeri Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Elektrik ve elektronik mühendisinin veya kendisinin yetki alanı içerisinde hazırlamış olduğu plana göre tesislerin kurulması aşamasında görev almak,
b) Makine ve teçhizatı çalıştırmak,
c) Sistemde meydana gelen arızaların tespit edilmesi, giderilmesi ile ilgili çalışmaları planlamak ve takip etmek, gerektiğinde doğrudan müdahale etmek,
d) Makinelerin periyodik bakım ve onarımını verilen talimatlar doğrultusunda yapmak,
e) Çalışmalar sırasında iş güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olmak, teknisyen ve işçilerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadıklarını denetlemek,
f) Belirli aralıklarla verileri toplamak, analiz etmek ve sonuçları bir rapor halinde düzenleyerek ilgililere sunmak,
g) Sistemi geliştirmek ve denetlemek için deneyler ve testler yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri Meslek Kodu : 3113.11

Meslek Adı : Termik Santrallerde Enerji Üretim Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir