Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nedir? Ne iş yapar?

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Nedir? Ne iş yapar? Teknoloji Tasarım Öğretmeni Meslek kodu Nedir?

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Meslek Tanımı :
Çalıştığı ilköğretim kurumunda, öğrencilerin düşünme, yeni fikirler ve farklı bakış açıları geliştirme özelliklerini ortaya çıkarmak üzere alanı ile ilgili teorik ve pratik eğitim veren kişidir.
Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Odak noktalarına yönelik etkinlikleri programda verilen uygulama esaslarına ve mevcut imkanlara göre gerçekleştirmek,
b) Öğrencilere teknoloji ve tasarım kavramları, öğrenciden beklenen davranışlar, etkinliklerin nasıl yürütüleceği vb. hakkında kısa bilgiler vermek,
c) Örnek bilim adamlarının biyografileri ve tasarım-buluş hikayelerini öğrencilerle paylaşmak,
d) Öğrencilere paylaşılan konularla ilgili kendilerinden neler beklendiğini açıkça anlatmak,
e) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak, tasarıma yönelik olumlu tutum ve davranışlarını geliştirmek,
f) Öğrencilerin bağımsız düşünebilme, karar verebilme, problem çözme, iletişim kurma, akıl yürütme vb. ferdi yeteneklerini ve becerilerini geliştirici uygulamalar yapmak,
g) Öğrencileri, düşünmekten, yeni fikirler ortaya atmaktan, farklı bakış açıları geliştirmekten alıkoyacak materyal kullanımı, yöntem ve davranışlardan kaçınmak,
h) Öğrencilere? Tasarım günlüğü? Tutturmak, günlüklerini kontrol etmek,
i) Öğrencilerin hazırladığı ürün dosyalarını incelemek, değerlendirmek,
j) Öğrencilere bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğretmek,
k) Teknoloji şenliği ile ilgili etkinliklerde görev almak,
l) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
m) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak,
n) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve öğrenci velilerine sunmak,
o) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Meslek Kodu : 2341.06

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Sınıf Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0