Food

Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri nedir

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 3142.63

Meslek Adı : Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Tarım Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :
Küçükbaş ve büyükbaş çiftlik hayvanları (inek, koyun, keçi vb.) yetiştirip bu hayvanlardan kaliteli ve verimli süt, et, yapağı vb. üretmek için gerekli bilgi ve beceri ile hayvanlardan elde edilen ürünlerin kontrolü, saklanması, pazara hazırlanması hakkında gerekli donanıma sahip kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :
Süt ve Besi Hayvancılığı Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Süt ve Besi Hayvancılığı teknikerleri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu Ziraat Mühendisine ve veteriner hekime yardımcı olmak,
b) Süt ve besi hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarına yardımcı olmak,
c) Hayvanlar ile ilgili tüm kayıt işlemlerinin yapılmasında görev almak,
d) Yemlerin hazırlanması, dağıtımı, yem hammaddelerinin stoklanması ve stokların takibinde görev almak,
e) Süt hijyeni ve et hijyeninin sağlanması için gerekli koşulların sağlanmasına yardım etmek,
f) Süt ve et ile insanlara geçebilecek hastalıklar ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınmasına yardım etmek,
g) Yavru ve gebe hayvanlar gibi ayrı bakım gerektiren hayvanların özel bakımlarını yapmak,
h) Buzağı bakım beslenmesinin takip ve yürütülmesini yapmak,
i) Yemliklerin, sulukların, hayvan yataklarının v.b. ekipmanların çalışır ve temiz kalmasını sağlamak,
j) Sağım ünitesinde sağımın kurallarına göre yapılmasından sorumlu sağım şefi olarak görev almak,
k) Süt işletmelerinde sağımı ve sağım sırasında belli sağlık kontrollerinin yapmak,
l) Hayvanların kızgınlıklarını (seksüel siklusun) takip eder ve kızgın hayvanları suni tohumlama yapmakla görevli kişilere bildirmek,
m) Doğumlarda yardımcı personel olarak yer alır, doğum ile malzemenin hazırlanması bakımında görev alır. Yeni doğan buzağının kurulanması, göbek kordonu bakımı, ilaçların uygulanması, buzağının kulübesine götürülmesi işlemlerini yapmak,
n) Gerekli durumlarda hayvanları denetim zapturapt altına almak,
o) (Zapturapt: Tutmak, bağlamak, yatırmak vb.,)
p) Tüm hayvanların sağlık yönünde sürekli gözetim altında tutmak,
q) Sürüde veya bireysel olarak hayvanlarda ortaya çıkan problemlerin zamanında Veteriner Hekime bildirmek,
r) Ekipmanın ve diğer sarf malzemenin sürekli kullanılabilir halde olmasını sağlamak,
s) Süt ve besi işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütmek,

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir