Meslekler SözlüğüS İle Meslekler

Serdümen Nedir? Ne İş Yapar?

Serdümen Nedir? Ne İş Yapar? Serdümen görev tanımı nedir? Serdümen meslek kodu nedir?

Serdümen Meslek Tanımı : İşçilere postabaşılık eden, gemi yük durumunu hazırlayan, ambar ve gladora kapaklarını açıp kapayan, gemi bordasındaki deniz vasıtalarının yanaşıp ayrılmalarına ve manevralarına yardım eden, yükleme boşaltma işini kontrol eden kişidir.

Serdümen Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gemiye gelerek yüklenecek veya boşalacak malın cinsine, ebatına, tonajına göre ekipman ve sapanı ayarlamak,
b) Vincin dönüş alanının kontrolünü yapmak,
c) Vincin dönüş alanına göre kendisi ve ekibi haricindeki diğer kişilerin bu alana girmelerini engellemek,
ç) Malı ekibine istifletirken, yükletirken, hasar görmemesine, torbaların yırtılmamasına, düzgün yüklenmesine özen göstermek ve bununla ilgili gerekli önlemleri almak,
d) Malın tonajına dikkat ederek, vincin büyüklüğüne göre vinci seçip, bu vinçlerin sevkiyatı yapılacak malın yanına getirilmesini sağlamak,
e) Vincin hareketlerinden sorumlu olmak,
f) Belli hareketlerle vincin yönetimini sağlamak,
g) Kaptanla birlikte geminin tonajına dikkat ederek, malın nasıl yükleneceği ve hangi ambara göre yükleme yapılacağına yük ebatına göre karar vermek,
h) Gemideki ambar kapaklarını açarak, ambara mal yüklenmesini sağlamak, ı)Ambarlardan malın tahliye edilmesini sağlamak,
i) Geminin rıhtıma yanaşamadığı zamanlarda ya da açık denizde gemiden gemiye mal aktarımı esnasında geminin yanaşmasına ve oradan ayrılmasına refakat etmek,
j) Çalıştırdığı işçinin can güvenliğini sağlamak,
k) Mala hasar vermemek içinde malın güvenli bir şekilde yüklenip boşaltılmasından sorumlu olmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Serdümen Meslek Kodu : 8350.01

Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :
Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu :
Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :
Gemi Güverte Tayfaları Ve İlgili Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir