Mesleki Eğitim ÖğretmenleriS İle Meslekler

Sekreterlik Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Sekreterlik Grubu Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Sekreterlik Grubu Öğretmeni Meslek kodu Nedir?

Sekreterlik Grubu Öğretmeni Meslek Tanımı : Çalıştığı eğitim kurumunda öğrencilere sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir.
Sekreterlik Grubu Öğretmeni ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
aa) Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapmak,
b) Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmak,
c) Öğrencilerin başarılarını değerlendirmek,
d) Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek,
e) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
f) İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izlemek, ilgililere rehberlik etmek,
g) Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
h) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapmak,
i) Sorumlu olduğu sınıfta, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışmak,
j) Mesleğe ilişkin gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sekreterlik Grubu Öğretmeni Meslek Kodu : 2320.71

Meslek Adı : Sekreterlik Grubu Öğretmeni

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir