Meslekler SözlüğüS İle Meslekler

Sayaç Okuma Elemanı (Su) Nedir? Ne İş Yapar?

Sayaç Okuma Elemanı (Su) Nedir? Ne İş Yapar? Sayaç Okuma Elemanı (Su) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Sayaç Okuma Elemanı (Su) Meslek Tanımı : Abonelerin sayaçlarını kontrol ederek kullandıkları su miktarını saptayan, kaçak ve usulsüz su kullananları takip edip kaçak ve usulsüz su kullananlar hakkında gerekli işlemleri ve su sayacının okunmasına ilişkin diğer tüm işlemleri yapan kişidir.

Sayaç Okuma Elemanı (Su) Ne İş yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Okuma alanı içinde (listede) olan tüm binaların sayaçlarını okumak, aboneler tarafından tüketilen su miktarlarını, iş programına göre düzenli ve doğru bir şekilde tespit ederek sayaç okuma listesine kaydetmek,
b) Listesinde görülmeyen ancak, su tüketimi yapan abone veya aboneliği olmayan yapıları kontrol etmek, kayıtlara girmesi için ilgililere bilgi vermek,
c) Sayaç okuma işlemleri esnasında abonenin sayacının seri numarası ve yerinin-mahallinin kayıtlara uygunluğuna dikkat etmek, kayıtlara uygun olmayan bilgilerin düzeltilmesini sağlamak,
d) Su tüketilen aboneliğin kayıtlarda belirtilen ?tip? bilgisine (konut-işyeri) uygun olup olmadığını kontrol etmek, kayıtlara aykırı kullanım olması halinde düzeltmek için ilgililere bilgi vermek,
e) Sayaç okuma sırasında ödeme bildiriminin ilgili hanelerine; sayaç son endeksi, kendi kodu varsa farklı bilgileri (kilitli, durmuş, boş, puslu, yıkık, tüketim yok, iptal vs.) ve günün tarihini yazarak abonenin eline geçecek şekilde (kendisine, yöneticiye, kapıcıya veya posta kutusuna) bırakmak,
f) Sayacın endeksini ve durumunu (çalışmıyor, durmuş), varsa binadaki ve sayaç mahallindeki değişikliği okuma listesindeki ilgili yere kaydetmek,
g) Okuma alanı içinde karşılaştığı kaçak (borçtan kapatma, sayacı ters bağlama, mührü koparma, sayaç yerine boru takma ve abone olmaksızın şebekeyi delme) su tüketimlerini tespit edip ilgililere bildirmek,
h) Sayaç okuma endeksine göre yapılan abone itirazında tespit raporu tanzim edip ilgililere teslim etmek,
i) Resmi abonelere ait sayaçların okunması sırasında sayacın numarası, çalışıp çalışmadığı, endeksi, kayıtlara uygunluğunu tespit ederek okuma listesine kaydetmek, okuma endeksini içeren bildirimi imza karşılığı kurum yetkilisi

Sayaç Okuma Elemanı (Su) Meslek Kodu : 9623.01

Meslek Ana Grubu :
Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :
Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :
Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :
Sayaç Okuyucular Ve Otomatik Satış Yapan Makinelerden Para Toplayanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir