Meslekler SözlüğüŞ İle Meslekler

Şantiye Şefi-İnşaat Nedir? Ne İş Yapar?

Şantiye Şefi-İnşaat Nedir? Ne İş Yapar? Şantiye Şefi-İnşaat Görev tanımı nedir? Şantiye Şefi-İnşaat Meslek kodu nedir?

Şantiye Şefi Meslek Tanımı :
Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi alma, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirleme, yapı müteahhidine rapor etme ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirme, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Şantiye Şefi Meslek Kodu : 3123.06

Şantiye Şefi Görev ve İşlem Basamakları :

Şantiye Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak,
b) İnşaatta herhangi bir imalata başlamadan en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim kuruluşuna haber vermek
c) Mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmak,
d) Yapı denetimi sırasında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak
e) Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırmak,
f) Yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırmak,
g) Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmek,
h) Yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek,
i) Yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruhsata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatlarına uygun olarak inşa ettirmek,
j) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Süpervizörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir