R İle Meslekler

Rota Yapıcı Nedir? Ne İş Yapar?

Rota Yapıcı Nedir? Ne İş Yapar?

TANIM

İl, bölgesel ve özel yarışmalarda rota yapmak üzere spor tırmanış yarışmalarında tırmanılacak rotaları tasarlayan ve hazırlayan kişidir.

 1. GÖREVLER

İş süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;

 • İş organizasyonu yapar,
 • Yarışmada tırmanılacak rotaları planlar ve oluşturur,
 • Video kameraların yerleştirilmesinde hakemlere yardımcı olur,
 • Tutamakların, koruma noktalarının ve diğer ekipmanların bakımını yapar,
 • Tutamak ve elementleri duvara takar,
 • Rotaların temizlenmesini sağlar,
 • Jüri başkanı ile koordineli çalışmalar yapar.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur,

KULLANILAN ARAÇ,

GEREÇ VE EKİPMAN

– Tutamak, volume

– Matkap, vida, cıvata

– Alyan anahtar, matkap uçları

– Lift, merdiven

– Tırmanış ve emniyet ekipmanları

MERSİN A 1.1 2023/I

ROTA YAPICI

_______________________________________________________

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ GENEL ÖZELLİKLER

Rota Yapıcı olmak isteyenlerin,

 • Sporu seven,
 • Soğukkanlı , tedbirli,
 • Karar alabilen, inisiyatif kullanabilen
 • İnsanlarla iletişimde başarılı,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Tırmanış sporunun gerektirdiği fiziksel ve teknik kapasiteye sahip,
 • Tasarlama konusunda başarılı

kişiler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Spor salonları veya açık alanlarda bulunan tırmanma duvarlarında, değişken çalışma takvimleri olur. Açık alanlarda olumsuz hava koşullarında da çalışmaları gerekebilir.

Rota Yapıcılar yarışma düzenlendiğinde zaman zaman seyahat etmektedirler.

Meslektaşları ve sporcular ile iletişim halinde çalışırlar.

MERSİN B-C 1.1 2023/I

ROTA YAPICI

_______________________________________________________

D- MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN

VERİLDİĞİ YERLER

Rota Yapıcı eğitimi Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE

GİRİŞ KOŞULLARI

-21 yaşını tamamlamış olmak,

-En az lise mezunu olmak,

-Yarışma deneyimi olmak,

-Geçerli bir ilkyardım belgesine sahip olmak,

-Görev yapmasına engel durumu olmamak,

-Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut

affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; fuhuş, zimmet, ihtilas, irtikap, ırkçılık, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tescil edilmiş olsa dahi ceza almamış olması gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 5 gündür.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN

BELGE-DİPLOMA

Kursu tamamladıktan sonra yapılacak sınavlarda başarılı olanlara Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından belge verilir.

Stajyer rota yapıcı, rota yapıcı ve şef rota yapıcı olmak üzere 3 kademe bulunmaktadır. Her kademe için ayrı belge düzenlenir.

MERSİN D 1.1 2023/I

ROTA YAPICI

_______________________________________________________

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Türkiye Dağcılık Federasyonunun düzenlediği yarışmalarda ve milli takım kampları, üniversiteler, özel okullarda çalışabilirler. Rekreatif amaçlı duvarlar tasarlayabilirler.

Bu meslek daha çok hobi amaçlı yapılabilir.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince herhangi bir kazanç bulunmamaktadır.

EĞİTİM SONRASI

Türkiye Dağcılık Federasyonunca belirlenmiş olan rayiç bedel üzerinden eğitim kamplarında günlük gelir elde ederler. Ödenekler yarışmalara ve yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Mesleğin kısıtlı bir maddi getirisi vardır.

MERSİN E-F 1.1 2023/I

ROTA YAPICI

_______________________________________________________

G- MESLEKTE İLERLEME

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslekte 3 kademe bulunmaktadır.

Rota Yapıcı öncelikle federasyonun düzenlendiği eğitimi bitirerek Stajyer Rota Yapıcı olarak görev alır. Daha sonrasında resmi yarışma, eğitim ve milli takım kamplarında 2 yıl içerisinde en az 6 defa görev alarak Federasyonca düzenlenen Rota Yapıcı Eğitim kursunda başarılı olduğu takdirde Rota Yapıcı olarak mesleği icra etmeye başlar.

Rota Yapıcı olarak federasyonun düzenlediği veya onay verdiği resmi yarışma, eğitim ve milli takım kamplarında 3 yıl içerisinde en az 9 defa görev yaptıktan sonra Federasyonca düzenlenen Şef Rota Yapıcı Eğitimini başarı ile tamamlaması halinde Şef Rota Yapıcı olarak ilerleyebilir.

Kademeler (stajyer rota yapıcı, rota yapıcı veya şef rota yapıcı )arası geçiş için bekleme süresi ve çalışma şartı vardır.

Yabancı dil bilmek, spor tırmanışında milli sporcu olmak meslekte ilerleme

açısından önemlidir.

Her kademedeki Rota Yapıcılığı eğitim kurslarına ilaveten Rota Yapıcılığı gelişim seminerleri düzenlenir. Rota Yapıcılığı gelişim seminerlerine katılım zorunludur. Katılmayan Rota Yapıcılar o yıl görev yapamazlar.

İş Hayatında İlerleme

Stajyer, Rota ve Şef Rota Yapıcı kurslarında başarılı olan ve kendini geliştiren rota yapıcılar yaz olimpiyatlarına dahil olan Spor Tırmanış branşında, ilerleyen yıllarda uluslararası organizasyonlarda görev alabilirler.

BENZER MESLEKLER

– Spor Tırmanış Emniyetçisi,

– Spor Tırmanış Antrenörü

MERSİN G 1.1 2023/I

ROTA YAPICI

_______________________________________________________

H. EK BİLGİLER

I- KAYNAKÇA

– Meslek Elemanları

– Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Rota Yapıcılığı Eğitim

Talimatı.

-Uluslararası Spor Tırmanış Federasyonu

-TDF Türkiye Dağcılık Federasyonu http://www.tdf.gov.tr/

-Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08

-Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

– İlgili eğitim kurumları,

 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir