Meslekler SözlüğüP İle Meslekler

Proje Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar?

Proje Yöneticisi Nedir? Ne İş Yapar? Proje Yöneticisi Görev tanımı nedir? Proje Yöneticisi Meslek kodu nedir?

Proje Yöneticisi Meslek Tanımı : Proje ekibinin yöneticisi olarak, idari ve mali süreçlerin karar ve uygulama aşamalarını kontrol altında tutan, genel olarak proje koordinasyonundan ve paydaşlarla iletişimin sağlanmasından, toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesinden, inceleme ve faaliyet planı takibinin yapılmasından sorumlu olan nitelikli kişidir.

Proje Yöneticisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Genel proje koordinasyonunu sağlamak,
b) Proje yönetim birimleri arasında iletişimi sağlamak,
c) Toplantıların düzenlenmesi ve yönetilmesini sağlamak,
d) Proje faaliyet planı takibini yapmak,
e) Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme toplantıları düzenlemek,
f) Proje sürecinde, belirli dönemlerde proje durum değerlendirme raporu hazırlamak,
g) Durum raporlarını, proje yönetim birimine sunmak.
h) Projede, toplam kalite birimi, araştırma birimi, tanıtım ve yaygınlaştırma birimlerinin çalışmalarını belirlemek, bu birimlerden gelecek olan raporları denetlemek ve değerlendirmek,
i) Proje ile ilgili mal ve hizmet alımı için gerekli araştırmaların yapılmasını, fiyat tekliflerinin alınmasını, değerlendirilmesini sağlamak
j) Proje uygulama merkezlerinde, teknik ve donanım açısından ön araştırmalar yapılmasını sağlamak,
k) Hedef grup araştırması yapmak ve bu araştırmanın yöntemlerini belirlemek, araştırma sonuç raporu hazırlamak,
l) Proje durum raporlarını ve sorun/eylem/karar listelerini hazırlamak ve güncellemek,
m) Teknik personelden sorumlu olmak,
n) Eğitim faaliyetlerinin takibini yapmak,
o) Proje sürecinde oluşacak sorunları tespit etmek ve sorunların giderilmesinde alınacak önlemleri belirleyerek maksimum düzeyde verim alınmasını sağlamak için çözümler üretmek.
p) Proje dahilinde ihtiyaç analizleri, memnuniyet anketleri vb. ölçme araçları uygulanmasını sağlamak ve bu çalışmalar için çalışma grupları oluşturmak,
q) Projenin sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek,
r) Proje süresince projenin gelişimini takip etmek ve ihtiyaç duyulan alanlarda alt çalışma grupları oluşturularak verimin en üst düzeyde elde edilmesini sağlayacak önlemler alıp çözümler üretmek,
s) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Proje Yöneticisi Meslek Kodu : 1213.25

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :
İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :
Politika Ve Planlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir