M İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Marka İletişimi Teknikeri Nedir? Ne İş yapar?

Marka İletişimi Teknikeri Nedir? Ne İş yapar? Marka İletişimi Teknikeri İş Bulabilme olanakları nelerdir? Marka İletişimi Teknikeri olabilmek için hangi eğitimleri almak gerekir?

Marka İletişimi Teknikeri Meslek Tanımı: Ürün ya da hizmet üreten kurum ve kuruluşlar ile ürün ya da hizmetleri pazarlayan firmaların tanıtımını ve markalaşma iletişiminin yönetilmesini sağlayan kişidir.

Marka İletişimi Teknikeri Ne İş Yapar? (Görev Tanımı)                                

Markanın iletişim stratejisini belirleyerek ve bu stratejiye uygun şekilde  süreçlerin yönetimini ve takibini yapar,

Firmaları ile ilgili seminer, konferans ve toplantıları düzenler,

Markanın iletişimini geliştirecek pazarlama etkinliklerinin ve organizasyonların neler olacağını belirler,

Reklam ve tanıtım çalışmalarında aktif rol alır,

Sektör ve rakip analizlerini yapar ve bu verilere göre marka iletişimini geliştirir,

Marka iletişimine ilişkin gerekli olan bütçeleri belirler,

Yürütülen tüm süreçlerin takibini yapar ve bu süreçler ile ilgili bağlı olduğu departman veya kişilere raporlar sunar.

Marka İletişimi Teknikeri Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman

Bilgisayar

Bilgisayar Donanım ve yazılımları

Mobil Teknolojiler

Marka İletişimi Teknikeri Mesleğinin Gerektirdiği Genel Özellikler

İletişim becerileri güçlü,

Araştırma ve öğrenmeye, kendini geliştirmeye açık,

Planlama ve organizasyon becerisine sahip,

Proje geliştirme ve yönetme becerisine sahip,

Yaratıcı ve yenilikçi düşünebilen,

Gündemi takip eden ve hızlı aksiyon alan kimseler olmaları gerekmektedir.

Marka İletişimi Teknikeri Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamı, büro/ofis vb. kapalı ortamlar olmakla birlikte hareketlidir. Çalışma saatleri esnektir, seyahat etmek gerekebilir. Kişi çalışırken, yöneticilerle, meslektaşlarıyla, kurum elemanlarıyla ve kurumla ilişkisi olan diğer insanlarla (basın yayın kuruluşları, reklam birimleri personeliyle, grafikerler, fotoğrafçılar gibi) iletişim halindedir. Marka iletişimi alanı tek başına olduğu kadar takım halinde, işbirliği içinde çalışmayı da gerektirmektedir.

Marka İletişimi Teknikerinin Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin  “Marka İletişimi” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak,

Meslek liselerinin, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar “Marka İletişimi  ” ön lisans programlarına geçerken ek puan almaktadırlar.

Marka İletişimi Teknikeri Bölümü Olan Üniversiteler

Anadolu Üniversitesi – (Açıköğretim) (2 Yıllık)

İstanbul Üniversitesi – (Açıköğretim) (2 Yıllık)

Eğitimin Süresi ve İçeriği   

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.Marka iletişimi bölümünde; işletme, iktisat, psikoloji, pazarlama yönetimi, iletişim bilgisi, halkla ilişkiler, uluslararası iletişim, marka ve yönetimi, temel bilgi teknolojileri, marka iletişiminde analiz ve araştırma, reklamda yaratıcılık ve yazarlık dersleri bulunmaktadır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Mezun olanlara Önlisans diploması verilmektedir.

Marka İletişimi Teknikeri Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Marka İletişimi meslek elemanları, üretim ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların; kurum kuruluşların marka yönetimi, pazarlama birimlerinde, reklam birimlerinde, halkla ilişkiler birimlerinde, kurumsal iletişim birimlerinde, reklam ajansları, halkla ilişkiler ajansları, yapım şirketlerinde çalışma olanağına sahip olabilmektedirler.

Bireysel çalışmak isteyenler medya ajansı açarak çalışma olanağına sahiptir.

Marka İletişimi Teknikerinin Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazancı (Maaşı)

Eğitim Süresince

Yükseköğrenimleri süresince öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu kredi ve yurt hizmetlerinden yararlanabilirler, ayrıca çeşitli resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanabilirler.

Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlana bilmektedirler. Diğer yandan staj yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanabilirler.

Eğitim Sonrası

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret veya civarında olmakta, işyerinin büyüklüğüne, çalışanın bilgi, başarı, beceri ve deneyimine bağlı olarak bu ücret artabilmektedir.

Marka İletişimi Teknikerinin Meslekte İlerlemesi

Mesleki Eğitimde İlerleme

Ön lisans programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında (DGS)” başarılı oldukları takdirde; kılavuzda belirtilen programlara kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.

Meslekte marka iletişimi odaklı eğitimler mesleki ilerlemeyi beraberinde getirmektedir.

İş Hayatında İlerleme

Deneyim kazanmak üzere farklı kültürleri tanımak, seyahat etmek vizyon geliştirerek yeni bakış açısı kazandırmaktadır.

Başarı ve deneyim sonucunda yönetici pozisyonlarına yükselmeleri mümkündür.

Marka İletişimi Teknikeri  Mesleğine Benzer Meslekler

Reklamcı

Halkla İlişkiler Elemanı,

Sosyal Medya Uzmanı

H. Ek bilgiler

Görev

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- Kaynakça

 • Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi Bölümü
 • https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari/acikogretim-fakultesi-onlisans-programlari-2-yillik/markailetisimi  web sayfası
 • Meslek Elemanları
 • Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar 

İ- Ayrıntılı Bilgi İçin

– Mesleğim Hayatım web sitesi   https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/

 • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
 • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir