L İle MesleklerMeslekler SözlüğüP İle Meslekler

Lif Ve Polimer Mühendisi Nedir?

Lif Ve Polimer Mühendisi nedir? Görev tanımı nedir? Lif Ve Polimer Mühendisi nasıl olunur?

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslek Tanımı: Doğal ve sentetik lifler, polimer malzeme (termoplastik, termoset ve elastomer) ve lif ve polimer malzemelerde oluşan kompozit yapıların geliştirilmesi, bu malzemelerin sentezi, karakterizasyonu, ürün ve süreçler ile makine ve ekipmanların verimli çalışmasını sağlayacak şekilde, ürün ve süreç yönetimi yapan kişidir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Ne İş Yapar?;

– Sentetik ve suni liflerin üretilmesini, doğal liflerin işlenmesini sağlar.

– Termoset, termoplastik ve elastomer polimerlerin şekillendirilerek nihai ürüne dönüştürülmesi sürecini yürütür.

– Ham maddenin eriyik hale gelmesi, belli bir akışkanlığa gelmiş ham maddenin bir kalıpta şekillendirilmesi, gerekirse pişirilmesi ve soğutulması sonrası, nihai ürün elde edilmesi işlemlerini yapar.

– Lif ve polimer malzemelerden kompozit yapılar üretir.

– Endüstriyel süreçlerde lif ve polimer ve kompozit malzemelerin kalite süreçlerini yürütür.

– Lif ve polimer malzeme esaslı mamul ve/veya yarı mamul üretimin, istenilen miktarda, zamanda ve kalitede gerçekleşmesini sağlar.

– Yeni teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili akademik, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütür.

– Yeni polimer ve kompozit sentezi ve modifikasyonu sürecinde yer alır.

Polimer Malzeme Mühendisliği Meslek Kodu : 2145.11

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğinde kullanılan araç Gereç ve ekipman

– Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) sistemleri ve ekipmanları

Plastik, kauçuk, kompozit ve lif üretimi ve sentezinde kullanılan malzeme ve makineler,

– Tahribatlı ve tahribatsız malzeme karakterizasyon test ve analiz cihazları.

Lif Ve Polimer Mühendisi  Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler

Lif ve Polimer Mühendisi olmak isteyenlerin;

– Sayısal düşünme gücüne sahip,

– Fen bilimlerinde başarılı,

– Bilimsel merakı olan,

– Bir işi planlayabilme ve uygulamaya koyabilme gücüne sahip,

– İyi gözlem yapabilen, ayrıntılara dikkat eden, yaratıcı,

– El becerisi ve el-göz eşgüdümü yüksek,

– Sorumlu, sabırlı ve düzenli,

– Polimer esaslı malzemelere karşı alerjisi olmayan,

– Organik kimyaya ilgi duyan,

– Problem çözme tekniklerini bilen,

– Takım çalışmasına uygun,

kimseler olmaları gerekmektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Kamu kurum ve kuruluşlarında, fabrikalarda, Ar-Ge merkezlerinde ve laboratuvarlarda, üniversitelerde çalışmaktadırlar. Lif ve Polimer Mühendisleri işlerini yaparken teknikerler, teknisyenler, diğer mühendisler, işçiler, kalite kontrol ve kalite güvence personeli, üretimle ilgili yöneticiler ve diğer çalışanlarla etkileşim halindedir

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, yükseköğretim kurumlarının mühendislik fakültesi, “Lif ve Polimer Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

-YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ) kılavuzunda belirtilen giriş koşullarını taşımak.

– Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı(DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Eğitim süresi 4 yıldır. Buna ilave %30 veya %100 İngilizce lisans eğitiminin söz konusu olması durumunda 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfı mecburidir.

Hazırlık öncesinde İngilizce yeterlik sınavını geçenler hazırlık sınıfı okumadan lisans eğitimine devam edebilirler.

Hazırlık okunmadığı takdirde 4 yıl, okunduğu takdirde mesleğin eğitim süresi ortaöğretimden sonra 4+1 yıldır. Eğitim süresince temel mühendislik ve lif ve polimer mühendisliği mesleki dersleri ağırlıklı olarak verilmektedir.

Polimer Malzeme Mühendisliği Bölümü Olan Ünİversiteler:

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Eğitimi başarı ile tamamlayanlara “Lif ve Polimer Mühendisliği” lisans diploması verilir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Lif ve Polimer Mühendisleri yurt içi ve yurt dışında sanayinin pek çok alanında hizmet veren firmaların üretim, AR-GE, kalite kontrol, hammadde kontrol, satış ve pazarlama departmanlarında çeşitli kademlerde iş bulma imkanına sahip olabilirler.

Bunun yanı sıra farklı özelliklere sahip polimer malzemelerin sentezi ve geliştirilmesi ile ilgili ülkemizdeki üniversitelerde ve dünyadaki diğer pek çok saygın üniversitede yürütülen akademik çalışmalarda da yer alabilirler.

Polimer esaslı malzemelerin (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) üretim süreçlerini içeren her türlü işletmenin araştırma, geliştirme, kalite kontrol ve laboratuvar birimlerinde görev yapabilir ve bu birimlerin sorumlu müdürlüğünü yürütebilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) işleyen imalathane ve fabrika kurabilirler. Her türlü mesleki danışmanlık ve temsilcilik yapabilir, ticari faaliyette bulunabilirler.

Polimer esaslı malzemeler (termoset, termoplastik, elastomer ve lifli yapılar) sektöründe üretim Marmara Bölgesinde daha gelişmiş olduğundan bu bölge iş bulma açısından diğer bölgelerimizden daha avantajlıdır. Bölüm mezunları gelecekte ihtiyaçlar doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler sınıfında çalışma imkânı bulabilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Maaşı

Eğitim Süresince

Öğrenciler eğitimleri süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Ayrıca özel ve kamu kurumlarının sağladığı burs imkânlarından da yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası

Kamuda ilk işe başlayan bir mühendis asgari ücretin yaklaşık 3-4 katı ücretle çalışmaktadır. Özel sektörde ise ücret, çalışılan iş yeri ve deneyime göre değişiklik göstermektedir.

Lif Ve Polimer Mühendisi Meslekte İlerleme

Mesleki Eğitimde İlerleme

Meslekte ilerleme ve yükselme diğer mühendislik alanlarında olduğu gibi lisans mezuniyeti sonrası yüksek lisans ve doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilirler.

İş Hayatında İlerleme

Özel sektöre ait işyerlerinde yeterli aktivite ve başarı gösterenler yöneticilik, genel müdürlük düzeyine kadar yükselebilirler.

Lif Ve Polimer Mühendisi Mesleğine Benzer Meslekler

Tekstil Mühendisi

Polimer Mühendisi,

Metalurji ve Malzeme Mühendisi

Malzeme Bilimi Mühendisi

Kimya Mühendisi

Biyo Mühendisi

_______________________________________________________

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Bilgiler

Lif Ve Polimer Mühendisi Ek Görevler

– İş organizasyonu yapar,

– Çevre koruma önlemleri alır,

– İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

– Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

– Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

Kaynakça

– Üniversiteler

– Meslek Elemanları

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

– İlgili eğitim kurumları,

– Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

– Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/

– T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir