K İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Nedir? Ne İş Yapar?

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Nedir? Ne İş Yapar? Kontrol Teknisyeni-İnşaat meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Meslek Tanımı : İnşaatın proje ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını denetleyen kişidir.

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Denetimiyle görevlendirildiği inşaatın proje ozalitini ve özel şartnamesini incelemek, inşaat hakkında genel bilgi edinmek,
b) İnşaatın sınırlarını belirlemek için yapılan aplikasyon çalışmalarına katılmak, inşaatın temel boyunu, derinliğini ölçmek, krokisini çizmek, ölçüleri yazmak, projeye uygunluğunu tespit etmek, hafriyat çalışmalarını yöneltmek, alt ve üst yapı çalışmalarının projeye uygun yapılmasını kontrol etmek,
) Kullanılan malzemenin niteliklerini tespit etmek, malzemelerin miktar ve kalite olarak inşaat projesine uygunluğunu kontrol etmek,
d) Proje ve şartname hükümlerine uygun olmayan işlere müdahale etmek, gerekirse inşaatı durdurmak, amirine durumu bildirmek,
e) Kullanılacak malzemenin teminini sağlamak,
f) Öncelikle yapılması gereken işlere karar vermek,
g) Şartnamede belirtilmemiş olmasına rağmen kullanılması zorunlu malzeme ve aksesuarın cinsi, miktarı, marka ve kalitelerini amirinden öğrenmek, zamanında temin edilmesi için amirini ikaz etmek,
h) Günlük iş bitimlerinde kullanılan makineler, sarf edilen malzemenin cins, miktarı, kalitesi, yapılan iş, kullanılan işgücünün ve mesleki dağılımını gösteren raporu tanzim etmek amirin bilgisine sunmak,
ı) Ödenmesi gereken hak edişler için ölçme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Meslek Kodu : 3112.06

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ
 
Meslek Bilgileri
 
Meslek Kodu :
3112.06
 
Meslek Adı :
Kontrol Teknisyeni-İnşaat
 
 
Grup Bilgileri
 
Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
 
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
 
Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri
 
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
 
 
Meslek Detay Bilgileri
 
Meslek Tanımı :
-İnşaatın proje ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını denetleyen kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :
 
Güncel Meslek :
EVET
 
Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir