K İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Kimya Biyoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Kimya Biyoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Kimya Biyoloji Mühendisi Meslek kodu nedir? Kimya Biyoloji Mühendisi görev tanımı nedir?

Kimya Biyoloji Mühendisi Meslek Tanımı :Kimya mühendisliğine biyoloji tabanını entegre ederek; hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknoloji konularında mühendislik disiplinleri ve amacına yönelik çalışmalar yapan kişidir.

Kimya Biyoloji Mühendisi Ne İş Yapar?: işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Organik ve inorganik maddelerin bileşimlerini, atom ve molekül ağırlıklarını, madde elektrik, ısıtma vb. etkiler karşısında meydana gelen değişmeleri incelemek,
b) Moleküler ve hücre biyolojisinin ana prensipleri ışığında hücre yapısı, işlevselliği, protein, DNA ve RNA gibi makro moleküllerin moleküler yapıları ve fiziksel özelliklerini incelemek,
c) Aminoasit ve nükleotidler, şeker, yağ moleküller, protein, nükleik asit, polisakkarit ve zarların yapıları ile özelliklerini araştırmak,
d) Enzim kinetiği ve mekanizmaları ile ana metabolizma olaylarını incelemek,
e) Kimyasal reaksiyonlar ve kinetik modeller ışığında malzemelerin yapı ve özelliklerini incelemek,
f) Kimyasal termo dinamik ve denge unsurları içinde malzemelerin yapı ve özelliklerini incelemek,
g) Laboratuar ortamında iyonik ve serbest radikal reaksiyonları incelemek,
h) Kimyasal denge kanunları içerisinde ideal ve gerçek gazların özelliklerini, birinci ve ikinci termodinamik kanunlarını saf malzemelerin ve basit karışımlarının fiziksel transformasyonlarını incelemek,
i) Kimya ve biyolojik sistemlere yönelik kütle ve enerji koruma hesaplarını yapmak,
j) Kimyasal ve biyolojik süreçlerin simülasyonunu bilgisayar ortamında hazırlamak
k) Hız ve denge temelli ayırma metotlarını, damıtma, absorpsiyon, ekstraksiyon, iyon-değişim, kromatografi ve membran ayırma yöntemlerini kimya ve biyoloji sistemlerine uygulamak,
l) Polimer ve biyolojik sistemlerde çeşitli reaktör tasarımları yapmak,
m) Optimizasyon ve ekonomik analizler yapmak,
n) Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellemesini yapmak,
o) Biyolojik kontrol sistemlerinin incelemesini yapmak,
p) Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulamasını yapmak,
q) Endüstri ilişkili sorunlarda proje tasarımı yapmak ve takım çalışmalarına katılmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kimya Biyoloji Mühendisi Meslek Kodu : 2145.10

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Kimya Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir