Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek MensuplarıK İle Meslekler

Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar?

Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi Nedir? Ne İş Yapar? Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi Meslek Kodu Nedir?

Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi Meslek Tanımı : Kan Bankası/Aferez Ünitesi?ne başvuran donörler için gerekli hemşirelik hizmetlerini yerine getiren nitelikli sağlık personelidir.
Kan Bankası / Aferez Ünitesi Hemşiresi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üniteye tromboferez için gelen donörü değerlendirmek ve işlem hakkında bilgi vermek,
b) Uygun görülen donörün kan tetkiklerini yapmak ve sonuçlarını değerlendirmek,
c) Sonuçları olumlu olan donörlere randevu vermek,
d) Randevulara göre aferez makinelerini hazırlamak,
e) Aferez için gelen donörü hazırlamak,
f) Makineye bağlanan donör için işlem formu doldurmak ve ilgili deftere kaydetmek,
g) Terapötik işlem yapılacak hastayı üniteye çağırmak, makineyi ve monitörü hazırlamak,
h) Makineye bağlanan donörleri gözlemek, komplikasyon durumunda müdahale etmek,
i) Terapötik işlem öncesi ve sonrasında hastanın transferini sağlamak,
j) Donörden alınan ürünü, uygun koşullarda saklamak ve laboratuvara ulaştırmak,
k) Kullanılan makine ve cihazların temizliğinin yapılmasını sağlamak,
l) Aferez ile ilgili hizmet içi eğitim kurs ve kongrelere katılmak,
m) Üniteye yeni başlayan hemşireleri eğitmek,
n) Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından istenen kayıt ve istatistikleri tutmak,
o) Ünitede yapılan araştırmalara destek vermek,
p) Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılmak,
q) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kan Bankası/Aferez Ünitesi Hemşiresi Meslek Kodu : 2221.14

Meslek Adı : Kan Bankası/aferez Ünitesi Hemşiresi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Sağlık İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Hemşirelik Ve Ebelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu : Hemşirelik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir