Jeoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Jeoloji Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Jeoloji Mühendisi Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Jeoloji Mühendisi Meslek Tanımı : Arz kabuğunun yapısını, bünyesini ve tarihini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumu ve dağıtılması konularında araştırmalar yapan kişidir.

Jeoloji Mühendisi Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arz tabakalarının fosil ve mineral muhteviyatını tahlil etmek,
b) Jeolojik olayları bilinen jeolojik donelere dayanarak ve karakteristikleri arasında kıyaslamalar yaparak tekerrür sırasına göre tespit etmeye çalışmak,
c) Büyük yer altı basınç ve hareket keyfiyetleri ile volkanik faaliyetlerin dinamik safhalarını arz kabuğunda değişiklik yapan hava, su ve buzul erozyonlarını incelemek,
d) Mineral yataklarının yerini ve bunların muhtemelen ne kadar bir alana hangi eğim altında yayıldığını ve maden alanına ne yolda gidilmesi gerektiğini tespit etmek için teorik bilgilerden ve araştırmalar sonucu derlenmiş donelerden faydalanmak,
e) Belirli bir bölgedeki binalar için emniyetli limitleri tespit edip araştırmaya tabi tutulmuş bölgelerin rapor, harita ve diyagramlarını hazırlayarak erozyon, buzul, selimantasyon gibi dünya yüzeyinin ve yapısının şeklini değiştirmede etken olan güçleri incelemek,
f) Deniz yatağının haritası ve topoğrafisini tespit etmek, çöküntü ve kayaların yapı ve kompozisyonunu incelemek,
g) Petrol rezervleri, gaz ve mineral potansiyelinin gelişmesini değerlendirmek,
h) Büyük binalar, köprüler, tüneller, baraj inşaat projelerinde karşılaşılan sorunlarda jeolojik bilgilerini uygulamak,
i) Gerektiğinde hava fotoğrafı kullanarak bölgenin jeolojik harita ve diyagramını hazırlamak,
j) Tortul kayaçlarda yaş tayini yapıp çevresindeki fosilleri laboratuvar da mikroskopla inceleyerek kayaçların birbiriyle ilişkilerinden dolayı olabilecek çeşitli tür mineral ve madenler, bunların rezervleri konusunda sondaj yapmak,
k) Sondaj neticeleri ile karotlara bakarak yer altındaki kayaç, maden, mineral ve petrol dağılımının sınırlarını belirleyip, çizerek madenin ekonomikliğini tespit etmek vb. görevleri yürütmek.

Jeoloji Mühendisi Meslek Kodu : 2114.02

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fiziki Ve Yer Bilimleri İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Jeologlar Ve Jeofizikçiler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0