Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Nedir? Ne İş yapar?

Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Nedir? Ne İş yapar? Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Meslek Tanımı : Elektrik santrallerinden çıkan elektrik cereyanı miktarını ve dağılışını kontrol ederek ihtiyacın karşılanmasını sağlayan kişidir.

Elektrik Tevzi İşçisi (Enerji Merkezi) Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Elektrik yükü için tahminler hazırlamak veya hazırlanan tahminleri almak,
b) Üretilen enerjinin, mevcut teçhizat ve diğer enerji sistemleri ile olan irtibat durumuna göre, hatlara dağıtılmasını telefonla talepte bulunmak,
c) Yük dağıtımını yeni baştan düzenlemek,
d) Hangi devrelere cereyan verileceğini bildirmek ve olağanüstü hallerde hizmetin idamesi için diğer hal çarelerini bulmak,
e) Dikkate ihtiyaç gösteren hususları ilgililere bildirmek,
f) Vardiya sırasında yapılan normal ve olağanüstü faaliyetlerin kayıtlarını tutmak. vb. görev ve işlemleri yerine getirir

Elektrik Tevzii İşçisi (Enerji Merkezi) Meslek Kodu : 3113.04

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Elektrik Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0