Düzeltmen (Basın Yayın) Nedir? Ne İş Yapar?

Düzeltmen (Basın Yayın) Nedir? Ne İş Yapar? Düzeltmen (Basın Yayın) Görev tanımı nedir? Düzeltmen (Basın Yayın) Meslek kodu nedir?

Düzeltmen (Basın Yayın) Meslek Tanımı : Editör tarafından sayfa seçimi ve yerleştirilmesi yapılan haberlerin Türkçe dil kurallarına uyumunu, standart sayfa bilgilerini ve bunların doğruluğunu, cümle yapılarını ve kelimelerin mükerrer kullanımını, haber ve resimlerin şekil anlam ve mevcut firma politikasına uygunluğunu kontrol etme, reklama giren kelime veya cümle varsa ayıklama, tercih edilmeyen kelimelerin kullanımını önleme, tespit edeceği hataları Pruf üzerinde renkli kalemle işaretleme, hataların ilgili personel veya birimlerce giderilmesini sağlama, yayın öncesi son kontrolleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Düzeltmen (Basın Yayın) Ne İş Yapar? : Düzeltmen (Basın Yayın), İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Mesleki veri kaynaklarını takip etmek, bilgileri kontrolde uygulamak,
b) Gerektiğinde değerlendirme toplantılarına katılmak,
c) Kelime ve cümlelerin yazım kurallarına uygunluğunu kontrol etmek,
d) Resimlerin habere uygunluğunu ve yazılarının doğruluğunu kontrol etmek,
e) Aynı sayfa içinde birden fazla kullanılan kelime varsa tespit etmek,
f) Firma yayın politikası gereği tercih edilmeyen kelimeleri tespit etmek,
g) Firmanın genel yayın politikalarına ters düşen yazıları belirlemek,
h) Kullanılan yabancı terimleri ve eski Türkçe terimleri kontrol etmek,
i) Genel olarak Türkçenin kullanılmasını sağlayıcı tedbirler almak,
j) Reklama giren kelime veya cümleleri tespit etmek,
k) Yazım estetiğini kontrol ederek önerilerde bulunmak,
l) Sayfayı oluşturan diğer standart bilgilendirme yazılarını kontrol etmek,
m) Kontrol ve hata tespit işlemlerini tüm sayfalar için ayrı, ayrı gerçekleştirmek,
n) Tespit ettiği uygunsuzlukları renkli veya fosforlu kalemle çizmek,
o) Hata sahibi birim ve ya personeli bilgilendirmek,
p) Hataların giderilmesini takip etmek, gerektiğinde hatayı düzeltmek,
q) Pruf üzerinde son kontrollerini yapmak ve yayına hazır hale getirmek,
r) Diğer birimlerle gerekli koordinasyonu sağlamak,
s) Çalışma alanının genel tertip ve düzenli olmasını sağlamak,
t) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Düzeltmen (Basın Yayın) Meslek Kodu : 2642.08

Meslek Adı :
Düzeltmen (Basın Yayın)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu :
Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *