C İle MesleklerÜniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Coğrafya Öğretim Üyesi Nedir? Ne iş yapar?

Coğrafya Öğretim Üyesi Nedir? Ne iş yapar? Coğrafya Öğretim Üyesi Meslek kodu Nedir?

Coğrafya Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında; insanla doğal çevre arasındaki karşılıklı ilişkileri, beşeri faaliyetleri, coğrafyanın ilkeleri çerçevesinde inceleyerek bu konularda eğitim-öğretim çalışmaları yapan, yaptıran; lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma ve proje çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.
Coğrafya Öğretim Üyesi Ne İş Yapar? (Görev ve İşlem Basamakları); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Fiziksel ortamdaki doğal süreçler ile alansal ve zamansal ilişkileri bilimsel olarak araştırmak,
b) Sosyal ve ekonomik etkinliklerin alansal ve zamansal özelliklerini ortaya koymak,
c) İnsan etkinlikleri ile doğal sistemler arasındaki bağlantıları incelemek,
d) Coğrafya öğrencilerini, dünyanın ve Türkiye?nin fiziksel, sosyal, kültürel, politik ve ekonomik özelliklerini anlayabilmeleri ve bu konularla ilgili temel analizleri ve sentez çalışmalarını yapabilmelerini sağlamaya yönelik, bilimsel bilgi ve araştırma yöntemleriyle donatmak,
e) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
f) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
g) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
h) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
i) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
j) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
k) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
l) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
m) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
n) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
o) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
p) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak,
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Coğrafya Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.33

Meslek Adı : Coğrafya Öğretim Üyesi

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu : Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir