C İle MesleklerHaritacılar Ve Harita Mühendisleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Meslek Kodu Nedir?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Meslek Tanımı : İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan, araziden, hava fotoğraflarından ya da uydu görüntülerinden sayısal ya da analog olarak toplanan grafik ve öznitelik bilgilerinin CBS ortamına aktarılması için verileri düzenleyen, birleştiren, sisteme giren, güncelleyen, verileri konumsal ya da konumsal olmayan sorgulamalar ve coğrafi analizler gibi yöntem ve metotlarla coğrafi bilgiye dönüştüren, coğrafi bilgi ve verilerin farklı uygulamalarda kullanılabilmesi için format, datum, projeksiyon, koordinat sistemi vb. dönüşümlerini yapan, elde ettiği sonuçları istatistiksel bilgiler, grafikler, tematik haritalar ya da sayısal ekran görüntüleri olarak sunan, grup çalışmalarını ve projeleri teknik olarak yöneten, CBS ile ilgili süreçleri kontrol eden ve gerekli tedbirleri alan/aldıran/alınması için yetkili birimlere teklifte bulunan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten kişidir.
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak,
b) Çevre güvenlik önlemlerini almak,
c) Kalite uygulamalarını yürütmek,
d) İş organizasyonu yapmak,
e) CBS için gerekli olan donanım yapılandırmanın hazırlanmasını sağlamak
f) CBS için gerekli yazılım yapılandırmanın hazırlanmasını sağlamak
g) Verilerin temin edilmesini sağlamak
h) Temin edilen verilerin düzenlenmesini sağlamak
i) Veriyi bilgiye çeviren yöntemleri belirlemek
j) Veri sorgulama ve analizi yapmak
k) Raporlama ve sunuma ilişkin işlemleri yürütmek
l) Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Meslek Kodu : 2165.10

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mimarlar, Planlamacılar, Harita Mühendisleri Ve Tasarımcılar

Meslek Birim Grubu : Haritacılar Ve Harita Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir