Ç İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Çocuk Gelişimi Uzmanı Nedir? Ne İş Yapar? Çocuk Gelişimi Uzmanı Meslek kodu nedir? Çocuk Gelişimi Uzmanı görev tanımı nedir?

Çocuk Gelişimi Uzmanı Meslek Tanımı : Çocukların zihinsel, bedensel, duygusal ve toplumsal gelişmelerine yardımcı olmak için eğitim programları hazırlayan ve uygulayan; ana-babalara çocuklarına ilişkin sorunlarında yol gösterme ve rehberlik çalışmaları düzenleme konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti veren kişidir.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların hangi
yaş düzeyindeki çocuklara ve gençlere kazandırılacağı hakkında ailelere bilgi vermek,
b) Organizasyon ve plan yapmak ve uygulamak ,
c) Mesleğiyle ilgili programlama yapmak,
d) Fiziksel ortamın güvenliğini sağlamak,
e) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak,
f) Çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmek,
g) Çocuğun insan ilişkileri ve becerilerini geliştirmek,
h) Çocuğun sosyal gelişimi desteklemek,
i) Çocuğun bilişsel gelişimini desteklemek,
j) Çocuğun Psiko-motor gelişimini desteklemek,
k) Çocuğun Türkçe dil gelişimine yardımcı olan etkinlikler hazırlamak,
l) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,
m) Özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların gelişimine yardımcı olmak, empatiye önem vermek,
n) Çocuğun cinsel kimliğini tanımasına destek olmak,
o) Animasyon çalışmalarını yapmak ve rehberlik etmek,
p) Yaparak yaşayarak öğrenmeyi desteklemek,
q) Çocukları tanıma tekniklerini uygulamak,
r) Mesleki eğitimle ilgili etkinlikleri takip etmek,
s) Çocukların duygu ve düşüncelerini ifade edebilmelerine yardımcı olmak,
t) Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi sahibi olmak,
u) Drama, basit beden eğitimi hareketleri, müzik çalışmaları, sanat ve ana dili etkinlikleri yapmak,
v) Özel eğitime muhtaç çocukların gelişimlerine ve uyumlarına yardımcı olmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Çocuk Gelişimi Uzmanı Meslek Kodu : 2342.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Sınıf Öğretmenleri Ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :
Okul Öncesi Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir