Ç İle MesleklerKarma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Nedir? Ne İş Yapar?

Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Nedir? Ne İş Yapar? Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu Nedir?

Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Tanımı: Mısır, şeker pancarı, pamuk, domates, biber, gibi sıraya ekilen bitkilerde yabancı ot mücadelesi ve toprağın havalandırılması için çapalama yapan kişidir.
Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarla ve bahçe bitkilerinde çapalama yapmak,
b) Ağaç ve ağaççıklarda çapalama yapmak,
c) Çalı gruplarında çapalama yapmak,
d) Bitki köklerine zarar vermeden, çapalama yapmak, vb. görevleri ve işleri yapmak.

Çapacı-(Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği) Meslek Kodu: 9213.03

Meslek Adı : Çapacı-Karma Çiftlik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Tarım, Ormancılık Ve Balıkçılık Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği) Yapılan Çiftliklerde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir