B İle MesleklerSistem Analistleri

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur?

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Nedir? Ne İş Yapar? Nasıl Olunur? Meslek Kodu Nedir?

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Meslek Tanımı: Yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığı aşamasından projenin tasarım, geliştirme, ortama uygunluğu ve uygulaması ile çalışırlığının test edilmesinden yazılımın uygulamaya alınması aşamasına kadar tüm süreçleri yürüten ve yazılım iyileştirme çalışmaları yapan kişidir.
Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Ne İş Yapar?:
İş süreçlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına, çevre koruma düzenlemelerine, mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak;
İş akışı çizelge ve diyagramlarını oluşturur,
İşletme fonksiyonlarını inceleyerek operasyonel hedefleri belirler ve bilgi toplar,
Projelerin / taleplerin kapsamını ve iş gereksinimlerini tanımlar,
Mevcut uygulamaları inceleyerek, yeni teknolojiye uyumlu sistemler geliştirir ve değişiklikler tasarlar,
Analiz, tasarım, geliştirme ve test aşamalarını zaman ve kaynak kapasitesine uygun olacak şekilde planlar,
Proje problemlerine çözüm getirir ve ilerleme raporları yayınlar,
Bilgi ve eğilimleri toplayıp analiz ederek teknik raporlar hazırlar,
Stratejik planlama ve özel pazarlama inisiyatiflerinin desteklenmesi için birincil ve ikincil piyasa araştırma çalışmalarının geliştirilmesini planlar ve koordine eder,
Operasyon, satın alma, envanter, dağıtım ve tesisler dahil, çeşitli alanların denetimini sağlar,
Kullanıcılara test ve kullanım eğitimi verir,
Teslim edilen ürünlerin izlenmesi ve projelerin zamanında tamamlanmasını sağlar,
İşin şimdiki halini ve gelecekteki durumunu modeller.
İhtiyaçlar için çalışma planı geliştirir,
Mesleğiyle ilgili gelişmeleri takip eder.

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman
Bilgisayar ve çevre birimleri (yazıcı, barkod okuyucu, tarayıcı, projeksiyon cihazı vb.)
Depolama medyaları (drive vb.)
Harici depolama birimleri (harici bellek vb
Dijital görüntüleme donanımları (webcam, fotoğraf makinesi, kamera vb.)
Diyagram oluşturma programları,
Dönüştürücüler (DVI, HDMI, PATA, USB)
Harici veri kabloları (USB, VGA, DVI, HDMI, IEEE 1394)
Ofis ve kırtasiye malzemesi, kablolu ve kablosuz iletişim araçları
Ses donanımları (ses kartı, hoparlör, mikrofon)

Bt İş Analistinde (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Bulunması Gereken Özellikler
Analitik düşünebilen ve problem çözme becerisine sahip,
Sonuç ve çözüm odaklı çalışabilen,
Ekip çalışmasına yatkın,
Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
Hareketli çalışma koşullarına uyum sağlayabilen,
Yenilikçilik becerileri olan ve vizyon sahibi,
Organizasyon ve zaman yönetimi konusunda başarılı,
Öğrenme ve gelişime açık,
Stresli koşullarda soğukkanlı ve sakin kalabilen kişiler olmaları gerekir.

Bt İş Analistinin (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Çalışma Ortamı ve Koşulları:

BT İş Analistleri büroda, genel olarak ofis ergonomisine uygun hazırlanmış ortamlarda çalışırlar. İşlerini tam zamanlı çalışma, hibrid çalışma (hem evde hem işyerinde) veya uzaktan çalışma düzenlerinde gerçekleştirirler. Ekip üyeleri, yöneticiler ve müşteriler ile iletişim halinde çalışırlar.

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Meslek Eğitimi

Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler
Özel eğitim kurumlarında sertifika programları ile üniversiteler ve İŞKUR işbirliğiyle eğitim programlarına katılım sağlayarak bu eğitim alınabilmektedir. Eğitim çevrim içi–video konferans canlı yayınları ile veya sınıf ortamında olabilmektedir.
Ülkemizde BT İş Analisti mesleği eğitimi veren bir bölüm henüz bulunmamaktadır. Mesleğin eğitimi, Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri ile İşletme Enformatiği bölümlerinde ders olarak verilmektedir.
Meslek Eğitimine Giriş Koşulları
Kurum ve kuruluşlar tarafından akademik eğitim şartı yerine daha çok bilgi ve beceriyi dikkate almaktadırlar. Bununla birlikte BT İş Analistleri kapsam ve konu açısından hem işletme yönetimi hem de bilgi teknolojisi alanında uzmandır. Bu nedenle bilgisayar bilimleri veya işletme bölümü ya da benzer alanlarda lisans eğitimi gerekir. Mesleği icra edebilmek için bilişim ile ilgili alanlarda ön lisans veya lisans mezunu olmak ya da; İstatistik, Matematik gibi sayısal bölümlerinden mezun olmak bilgi teknolojilerine yönelik alt yapı sağlamaktadır.

Eğitimin Süresi ve İçeriği
Eğitimin süresi uygulama merkezleri ve kurumlarda 60 saat verilmekle birlikte, eğitimi düzenleyen kurumlarda süre eğiticiler tarafından belirlenebilmektedir.
Eğitim süresince; IIBA İş Analizi Süreçleri, Proje Yönetimi ve İş Analistinin Yeri, Çevik Yönetim ve Çevik Projelerde İş Analizi, Strateji Analizi, İş Analizi Planlama ve İzleme, Bilgi Toplama ve İşbirliği, Gereksinim Yaşam Döngüsü Yönetimi, Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlama, Çözümün Değerlendirmesi ve Onaylanması, İş Analizi Yetkinlikleri, Yazılım Yaşam Döngüsü Sürecinde İş Analizi, İş Analisti ve Risk Analizi gibi meslek konuları işlenmektedir.

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) nerelerde çalışabilir?
Kamu sektörü ve özel sektörlerdeki şirketler dahil olmak üzere hemen hemen firmaların tamamının IT(Bilişim Teknolojisi) departmanlarında İş Analistleri görev almaktadır. Bilişim, Eğitim, E-Ticaret, Finans, Bankacılık, Sigortacılık ve Telekomünikasyon sektörlerinde hizmet veren kurum ve kuruluşlarda çalışabildikleri gibi bağımsız çalışma imkânı da bulunmaktadır.

Bt İş Analisti (Bilişim Teknolojileri İş Analisti) Mesleğine Benzer Meslekler

İş Planlama Uzmanı
İş Planı Danışmanı
İş Analizi ve Bütçeleme Uzmanı
Stratejik İş Analizleri Uzmanı
Yazılım Uygulamaları Destek Eleman
Bilgisayar Uzmanı
Sistem Tasarımcısı (BT)

I- KAYNAKÇA

  • Meslek Elemanları,
  • Alan ile ilgili eğitim veren özel eğitim kurumları web siteleri,
  • YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu
  • Resmî Gazete’de yayınlanan 5/11/2013 – 28812 (Mükerrer) tarihli 13UMS0348-6 referanslı BT İŞ Analisti Ulusal Meslek Standardı,
  • Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması- ISCO-08
  • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir