B İle MesleklerMeslekler Sözlüğü

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar?

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Nedir? Ne İş Yapar? Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Meslek Tanımı : Yüksek öğretim kurumlarında, Beden Eğitimi ve sporun, bireyin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimi üzerindeki etkilerinin, spor bilimleri ile bağlantılı bilim dalları çerçevesinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla araştırılması, sağlık, performans ve rekreatif yönelimli uygulama biçimlerinin ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi, ilk ve orta öğretimde görev yapacak Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni adaylarına gerekli olan alan bilgisi ve öğretmenlik bilgisinin kazandırılması konularında eğitim öğretim çalışmaları yapan, yaptıran, lisans ve lisansüstü uygulamalara ve tez çalışmalarına rehberlik eden; alanında bilimsel araştırma, proje, ar-ge çalışmaları yürüten ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlar yaparak ve bilimsel toplantılara katılarak duyuran kişidir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Beden eğitiminin pedagojik, fizyolojik, sosyolojik, psikolojik, tarihsel, felsefi temelleri üzerine araştırmalar yapmak,
b) Spor yoluyla boş zaman değerlendirme biçimleri ve etkinlikleri hakkında incelemeler yapmak,
c) Spor sakatlıklarının oluşumu ve rehabilitasyonu konusunda araştırma ve çalışmalar yürütmek,
d) Farklı engelli türlerine göre beden eğitimi ve spor aktiviteleri etkinliklerini ve uygulama ilkelerini belirlemek,
e) Değişik yaş ve cinsiyetlere göre uygun hareket programları geliştirmek,
f) Beden eğitimi ve sporun insan organizması ve üzerindeki fiziksel, fizyolojik ve psikolojik etkilerini incelemek,
g) Bilimsel yöntem oluşturmak, geliştirmek, uygulamak,
h) Yükseköğretim kurumlarında alanı ile ilgili bilimsel araştırma ve projeler üretmek ve yapmak,
i) Araştırma sonuçlarını ilgili ulusal ve uluslar arası bilimsel toplantı ve kongrelerde sunmak yada bilimsel dergilerde veya elektronik formatlarda yayınlamak,
j) Araştırma ya da projelerin uygulamaya dönük sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
k) Yükseköğretim kurumlarında eğitim, öğretim ve uygulama çalışmaları yapmak ve yaptırmak, müfredat programlarını geliştirmek, yenilemek ve uygulamak,
l) Ders yılı içerisinde ve bitiminde öğrencilerin bilgi düzeyinin ölçülmesi için ödevler hazırlatmak, sınavlar yapmak, sınav kağıtlarını okuyup değerlendirmek, sonuçlarını idareye bildirmek,
m) Lisansüstü öğrencilerine tez konularını vermek ya da tez konularının seçiminde öğrencilere yardımcı olmak ve çalışmalarını izlemek,
n) İlgili birim başkanlığınca düzenlenecek programa göre, belirli günlerde öğrencileri kabul ederek, onlara gerekli konularda yardım etmek, ilgili kanundaki amaç ve ana ilkeler doğrultusunda yol göstermek ve rehberlik etmek,
o) Kamu ve özel sektörde bilimsel danışmanlık yapmak, alanı ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak,
p) Çeşitli bilimsel yayınlarda hakemlik yapmak, Yurtiçi ve yurtdışında konferanslar vermek,
q) Gerektiğinde idari sorumluluk yüklenmek,
r) Konusundaki gelişme ve yenilikleri izleyip araştırmalar yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi Meslek Kodu : 2310.10

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Meslek Birim Grubu :
Üniversite Ve Yükseköğretim Öğretim Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Doktora

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir