A ile MesleklerMeslekler Sözlüğü

Atık Yönetimi Teknikeri kimdir? Atık Yönetimi Teknikeri iş ilanları nelerdir?

Atık Yönetimi Teknikeri Nedir? Atık Yönetimi Teknikeri görev tanımı nedir? Atık Yönetimi Teknikeri İş ilanları nelerdir?  Vb. birçok soruya cevabı bu sayfada bulabilirsiniz.

Atık Yönetimi Teknikeri Meslek Tanımı :

Atıkların oluşumundan yok edilmesine kadar geçen aşamalarda çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetiminin sağlanması, atık oluşumunun azaltılması ve yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı, enerji üretimi ve atık ile ilgili laboratuvar çalışmalarında numune alarak izleyen ve analiz eden kişidir.

Atık Yönetimi Teknikeri Meslek Kodu : 3132.13

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu : Çöp Yakma Fırını Ve Su Arıtma Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Atık Yönetimi Teknikeri Görev ve İşlem Basamakları (Görev Tanımı) :

Atık Yönetimi Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 1. Depolama sahaları gibi atık yönetimi planlarını oluşturmak,
 2. Atığın oluşumunun önlenmesini ve kaynağında azaltılmasını sağlamak,
 3. Atıkların türüne göre ayrılması, biriktirilmesi, toplanması gibi işlemlerin yapılmasını sağlamak,
 4. Hava, toprak veya su kaynaklarını kirletmeden verimli bir şekilde atıkların taşınmasını sağlamak,
 5. Hammadde haline getirilecek ürünlerin seçilmesini sağlamak,
 6. Atıkların geri dönüşümü, enerji kazanımı dâhil geri kazanılması işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
 7. Atıkların yok etme işlemlerini ve bu işlemlerin sürekliliğini sağlamak,
 8. Tesiste ve alanda emniyet kontrolleri yapmak,
 9. Atık yok etme için bütçeleri formüle eder ve kontrolünü gerçekleştirmek,
 10. Atıkların taşınması ve yok edilmesinde mevzuata uygunluğu sağlamak amacıyla gözetim ve denetim yapmak,
 11. Yeni atık yok etme planlarının geliştirilmesine, tanıtımına ve uygulanmasına yardımcı olmak,
 12. Yerel yönetimlerde atıkların fayda maliyet analizleri çerçevesinde çevreye en az zarar verecek şekilde yönetilmesini sağlamak,
 13. Çevre kirliliği ölçümlerinde; numune alınması, numunelerin korunması, saklanması ve analiz sonuçlarının yorumlanması sağlamak,
 14. Atık yönetimi programı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirlemek ve çözüm aramak,
 15. Atıklar ile ilgili olarak laboratuar çalışmaları için numune almak, izler ve analizleri yapmak,
 16. Tesiste istatistikleri ve sistem günlükleri ile ilgili raporlar tutmak,
 17. Çevre ve atık ile ilgili kanun ve yönetmelikleri yorumlamak,
 18. Araştırma projeleri geliştirir ve atık yok etmesi ile ilgili ulusal grupların faaliyetlerine katkıda bulunmak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Atık Yönetimi Teknikeri İş İlanları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir