Afet Müdahale Elemanı Nedir? Ne İş yapar?

Günümüzde en çok karşılaştığımız afet durumlarında en kısa sürede etkili, emniyetli ve organize olarak müdahale edilebilme yetisine sahip Afet Müdahale Elemanı Nedir? Ne İş yapar? Afet Müdahale Elemanı görevleri nelerdir?

Afet Müdahale Elemanı Meslek Tanımı :
Bir afet durumunda en kısa sürede etkili, emniyetli ve organize olarak müdahale edilebilmesi için bilgi toplama, kriz yönetim merkezleri ve profesyonel müdahaleciler ile iletişim kurma, profesyonel müdahalecilere destek olma, arama kurtarma ve ilk yardım yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Afet Müdahale Elemanı Meslek Kodu : 5419.02

Meslek Adı :
Afet Müdahale Elemanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :
Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri

Afet Müdahale Elemanı Görev ve İşlem Basamakları :

Afet Müdahale Elemanı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Herhangi bir doğal afet durumunda kendisi, ailesi ve çevresinin emniyetini sağladıktan sonra en yakın afet koordinasyon merkezine intikal etmek,

b) Enkaz çevresinde güvenlik önlemlerini almak,

c) Yıkılan yapı hakkında bilgi toplamak, doğal gaz, elektrik, su tesisatını kapatmak / kapattırmak,

d) Enkaz etrafında dolaşarak gözle kontrol etmek, arama kurtarmayla ilgili tespitlerde bulunmak,

e) Makine ve teçhizat gerektirmeyen ve risk taşımayan ?Hafif Arama ve Kurtarma? işlerini yapmak,

f) Enkaz içerisinde arama ve kurtarma kural ve yöntemlerini bilmek ve uygulamak,

g) Profesyonel ekipler geldiğinde onlara yaptığı işler hakkında bilgi vermek,

h) Binaya girmeden önce ve binadan çıktıktan sonra uluslararası bina işaretleme sistemine göre binayı işaretlemek,

i) Yaralının sağlık durumundaki aciliyete göre renk vererek müdahale ve nakil önceliğini belirlemek (Tiraj), bilinç, havayolu, solunum ve nabız kontrolünü yapmak, gerektiğinde müdahale etmek, yaralıları uygun taşıma teknikleri ile ( tek kişi-iki veya daha fazla kişi-sedye veya çeşitli taşıma usulleri) güvenli bir yere taşımak, varsa kanamanın büyüklüğü ve hasar gören damarın tipine göre kanamayı durdurma tekniklerini uygulamak, yaptığı işlerle ilgili (kimlik bilgisi, yaralının tarifi, yapılan müdahale, gönderildiği yer vb.) bilgileri kaydetmek,

j) Halk sağlığı ile ilgili tıbbi atıklar ve çöpler, arazide tuvalet hazırlığı ve bakımı, suların arıtılması vb. konulardaki çalışmalara katılmak,

k) Afetzedelerin yiyecek ve barınak gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bölgedeki insanlara yardımcı olmak,

l) Afet durumunda gerekirse ambulans, itfaiye aracı, otobüs vb. araçları her türlü hava ve yol şartlarında emniyetli bir şekilde kullanmak,

m) Malzeme ve eki

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Görsel Kaynak: Building vector created by macrovector – www.freepik.com

Bir cevap yazın 0