GündemMeslekler SözlüğüZ İle Meslekler

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Nedir? Ne İş Yapar?

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Nedir? Ne İş Yapar? Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) eğitimi veren üniversiteler nelerdir?

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Meslek Tanımı: Tarımsal üretimde kullanılan alet ve makinelerin tasarlanması, mevcut makinelerin iyileştirilmesi, arazi performansının belirlenmesi, tarım makine ve teknolojileri alanında tasarım ve geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlayan, tarımda kullanılan her türlü yapının üretiminin planlanması ve projelendirilmesi alanında çalışan kişidir.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Ne İş Yapar?

  • Tarım alanlarında kullanılan, makine ve ekipmanın tasarımı, üretimi, projelendirilmesi, işletilmesi süreçlerinde görev alır.
  • Üretim aşamalarında üretimin akışını kontrol eder,
  • Tarımsal üretimde kullanılan mevcut makine ve ekipmanın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecinde görev alır,
  • Tarım arazilerinin performansını belirler,
  • Tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizler yapar,
  • Tarım ürünlerinin işlenmesi ve gıda üretim süreçlerindeki kalite kontrol ve denetim görevlerini yürütür,
  • Tarımsal enerji üretimi, dağıtımı ve tüketimi ile tarımda kullanılan doğal kaynakların planlanması çalışmalarında görev alır,
  • Akıllı ya da dijital tarımda bilişim teknolojilerinin tarımda uygulanması süreçlerinde ihtiyaç analizi yapar.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Mesleğinde kullanılan aletler

Bilgisayar, çeşitli bilgisayar programları (CAD/CAM yazılımları, tasarım, görüntüleme ve analiz vb amaçlar için kullanılan yazılımlar).

Çeşitli ölçü aletleri (Voltmetre, ampermetre, manometre, torkmetre, dinamometre, nem ölçer, takometre vb).

Tarımsal güç makineleri (Traktör, benzinli ve dizel motorlar, elektrik motorları vb).Tarım makine ve ekipmanın üretiminde kullanılabilecek her türlü imalat makinaları(kaynak, döküm, talaşlı imalat makinaları)

Ürün işleme ve gıda teknolojisinde kullanılan her türlü alet ve makineler  (Selektörler, ayırma ve sınıflandırma makineleri, değirmenler, ambalajlama makineleri vb).

Akıllı ya da dijital tarım uygulamalarında kullanılan aygıtlar (GPS/RTK sistemleri, insansız hava araçları, tarım robotları, uzaktan algılama ve otomatik yönlendirmede kullanılan aygıtlar vb).

Yenilenebilir enerjilerin üretimi ve kullanımını sağlayan aygıt ve sistemler (Güneş paneli, rüzgar türbinleri, biyogaz tesisleri vb).

Tarım alet ve makinelerinin üretiminde kullanılan her türlü iş tezgahları ve atölye avadanlıkları (Torna, freze vb tezgahlar, el aletleri vb). 

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Olması Gereken Özellikler    

Tarım makineleri ve teknolojileri mühendisi olmak isteyenlerin;

Tarım bilimlerinin yanında fen ve mühendislik bilimlerine ilgi duyan, Tasarım ve yenilikçi düşünce geliştirme (ileri teknoloji) konularında istekli,

Mekanik ve elektronik sistemlerle makineler üzerinde çalışmaktan  hoşlanan,

Bilgisayar ve bilişim teknolojilerine ilgi duyan,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,

İleri görüşlü ve girişimci kimseler olmaları gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği uygulamalarında projeler kapalı ortamda (büro, fabrika vb), üretim faaliyetleri ise kapalı (atölye, fabrika vb), kısmen kapalı (seralar, hayvan barınakları vb) ya da açık ortamlarda (tarla, bağ, bahçe vb) gerçekleştirilir. Bu alanda çalışan mühendisler, diğer mühendislerle, çiftçilerle, bu alanda faaliyet gösteren özel sektör işverenleri ve çalışanlarıyla, akademisyenler ile kamu kuruluşları ve meslek odaları mensuplarıyla iletişim içinde olurlar.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi, üniversitelerin Ziraat Fakülteleri; ’Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümünde verilmektedir.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

Mesleğin eğitimine girebilmek için,

Lise veya dengi okul mezunu olmak,

YKS ( Yükseköğretim Kurumları Sınavı ) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans programlarının; Dikey Geçiş Sınavı ( DGS ) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde ‘’Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği’’ lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Bölümü olan Üniversiteler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)(Ziraat Fakültesi)DEVLET

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)(Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi)

Eğitimin Süresi Ve İçeriği  

Mesleğin lisans eğitimi süresi 4 yıldır. Eğitim süresince uluslararası akreditasyonu hedefleyen matematik ve fizik ağırlıklı temel bilim dersleri, temel mühendislik dersleri ve alan dersleri verilir. Dersler uygulamalı (pratik) ve kuramsal (teorik) olarak sürdürülür. Ayrıca iki defa staj yapma zorunluluğu vardır.

Eğitim sonunda alınan Belge-diploma

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi)

Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Dünyada ve ülkemizde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği lisans programı mezunları ziraat mühendisi unvanını almaktadırlar. Mezunlar hem tarım kesiminde hem de sanayide çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Bölüm mezunları kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilmektedirler. Çalışma alanları 06/05/1960 tarih ve 7472 sayılı Ziraat Yüksek Mühendisliği hakkında kanun ile 24/01/1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük’te belirtilmiştir. Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü mezunu ziraat mühendisleri, kamu kesiminde başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere çeşitli bakanlıklar ve bu bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile tarım ve tarım makinaları imalat sanayi ve gıda işleme sektörlerinde faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluşlarda mühendislik ve yöneticilik pozisyonlarında görev yapabilmektedirler. Diğer yandan üniversitelerde ve çeşitli araştırma enstitülerinde araştırmacı olarak da çalışma olanakları bulunmaktadır. Girişimci olmak isteyenler ise kendi işlerini kurarak projeleme, üretim veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunabilmektedirler.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca onaylanan eğitim kurumlarından eğitim alıp, eğitimin sonunda verilen “Katılma Belgesi” ile Bakanlıkça açılan İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında 70 ve üzeri puan alanlar; İş Güvenliği Uzmanı olarak da çalışabilmektedirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç

Eğitim Süresince

Meslek eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun vermiş olduğu öğrenim kredisinden faydalanabilirler.

Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alma imkânları vardır.

Eğitim Sonrası

Eğitim sonrası kazanç çalıştığı kurumun statüsüne, çalışma kıdem ve süresine, sorumluluk gerektirmesine göre değişmektedir. Kamu sektöründe çalışanlar 8. dereceden ve asgari ücretin 2 katı düzeyinde ücret almaktadır. Özel sektörde bu ücret çalıştığı işyerinin büyüklüğüne ve kişinin gösterdiği performansa göre değişmektedir.

Mesleki Eğitimde İlerleme

Akademik kariyer yapmak isteyenler üniversitelerde araştırma görevlisi olarak başlarlar; akademik çalışmalarında başarılı oldukça doçent, profesör gibi unvanlara yükselme olanağına sahiptirler.

İş Hayatında İlerleme

Mesleki eğitimini tamamlayıp özel sektörde başarılı olanlar işletmelerde yönetici pozisyonlarında çalışma olanakları bulurlar.

Kamu kurum ve kuruluşlarında şef ve müdür unvanlarında görev alabilirler.                                 

Benzer Meslekler

Makine Mühendisi

Biyosistem Mühendisi

İmalat Mühendisi

Ziraat Mühendisi/ (Tarım Makineleri Ve Teknolojileri Mühendisi) Mesleğin Gelecekteki Durumu

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, en önemli mühendislik alanlarından biri olarak makineleşme ve teknik olanakların gelişmesinde gereksinimleri karşılayarak açıkları kapatabilmektedir. Tarım alanında dünyadaki teknolojik gelişmeleri çok yakından takip ederek gelecek yıllar içerisinde yapılacak yatırım ve gelişmelerle daha da iyi bir duruma ulaşacaktır.

Kaynakça

Meslek Elemanları

Üniversiteler,

Meslek Yüksek Okulu öğretim üyeleri

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması, ISCO-08

Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

Ayrıntılı Bilgi İçin

İlgili eğitim kurumları,

Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr

Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/

T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/

Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Photo kaynak: Smart farming photo created by user6702303 – www.freepik.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir