GündemMeslekler SözlüğüY İle Meslekler

Yürüyüş Lideri Nedir? Ne İş yapar?

Yürüyüş Lideri Meslek Tanımı: Yaz ve kış şartlarında doğa yürüyüşlerinde yol gösteren, katılımcıları sevk ve idare eden, etkinlik boyunca tüm karar ve sorumluluğa sahip, olağanüstü durumlarda arama, kurtarma organizasyonu ve basit kurtarma ile ilk yardım operasyonu yapabilen ve katılımcıları en üst düzeyde güvenlikle hareket ettiren kişidir.

Yürüyüş Lideri Ne İş Yapar?

Doğada rehberlik ve liderlik yapar,

Kamp yerlerini belirler,

Ekibin içerisinde oluşabilecek acil durumlarda kriz yönetimini sağlar,

Değişen hava şartları, risk veya olumsuz nedenlerden dolayı ekibin emniyeti için gerekli tüm önlemleri alır ve değişiklik yapabilir,

Etkinlik öncesi bölge için gerekli izin işlemlerini halleder,

Doğa yürüyüşçülerini emniyetli olarak doğaya çıkarır,

Etkinlik öncesinde katılımcılara planlanan programı, zaman cetvelini, rotadaki zorlukları, iletişim imkanlarını, sağlık ve güvenlik imkanlarını ve gerekli olan malzemeyi bildirir; risk olmadığı sürece planlanan program dahilinde hareket eder.

Yürüyüş Lideri Meslek Kodu: 3423.12

Yürüyüş Lideri Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

Yürüyüş için ortopedik, ayağa ve yere iyi tutunan yürüyüş botu

Su şişesi veya matarası

Düdük,

Çakı,

Pusula,

Bere, eldiven, maske, şapka

Ateş başlatıcı malzeme

Rüzgârlık veya yağmurluk

Sırt çantası

Ek gıda ve İlk yardım kiti

Baton,

Tozluk,

Mayo, şort, çamaşır,

Spor Ayakkabı – Sandalet

Güneş Kremi

Güneş Gözlüğü

Alın ve El Feneri

Yürüyüş Liderinde olması gereken özellikler:

Sporu ve seyahat etmeyi seven,

İletişim ve ikna becerileri gelişmiş,

Liderlik nitelikleri taşıyan,

Soğukkanlı ve sabırlı,

Hızlı ve isabetli karar alabilen,

Sorumluluk duygusu gelişmiş, tutarlı, uyumlu, güvenilir

Dağcılık sporunun gerektirdiği fiziksel ve teknik kapasiteye sahip kimseler olmaları gerekmektedir.

Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Çalışma ortamı Türkiye Dağcılık Federasyonu Yürüyüş Liderliği Talimatı uyarınca 2400 m. yüksekliğe kadar doğadaki her alandır.

Yürüyüş Liderliği eğitimi Nerden Alınır?:

Yürüyüş Liderliği eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından verilmektedir.

Yürüyüş Liderliği Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

T.C. vatandaşı olmak,

En az 21 yaşını bitirmiş olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Dağcılık Federasyonu sporcu lisansına sahip olmak,

Son 3 yıl içinde ilk yardım eğitimi verme yeterliliği bulunan kamu kurum ve kuruluşlarından ilk yardım eğitimi aldığını belgelemek,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis; 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine, güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak,

Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Talimatı hükümlerine göre haklarında altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl, yarışmalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engelli olmadığını belgelemek.

Yürüyüş Liderliği eğitimi Eğitimin Süresi Ve İçeriği     

Yürüyüş liderliği eğitim kademeleri yaz yürüyüş liderliği ve kış yürüyüş liderliği sınıflarından oluşur. Yaz eğitimi alınmadan kış eğitimi alınamaz. İlk yardım, yön bulma, liderlik, flora ve fauna, jeoloji, ekoloji, hayatta kalma ve yaşam, arama kurtarma ve kazazede taşıma ve nakil, kış şartlarında Türkiye coğrafyası gibi ve benzeri başka konuları içeren bir dizi eğitimden geçerler.  Yaz ve kış yürüyüş liderliği eğitim programları 40’ar saat teorik, 20’şer saat   uygulama olmak üzere toplam 120 saatten oluşmaktadır.       

Yürüyüş Liderliği eğitimi Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma

Kursu tamamladıktan sonra yapılacak sınavlarda başarılı olan sporculara Federasyon tarafından “Yürüyüş Lideri” belgesi verilir.

Üniversitelerin Beden Eğitimi veya Spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının Dağcılık Antrenörlüğü Bölümü mezunlarına başvuruları halinde yaz ve kış yürüyüş liderliği belgesi verilir.

Yürüyüş Liderliği Eğitimi Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Dağcılık Kulüplerinde profesyonel Yürüyüş Liderliği yapabilirler. Bir organizasyon şirketine bağlı ya da bağımsız olarak çalışabilirler.

Yürüyüş Liderliği Maaşı

Yürüyüş düzenlediği faaliyet başına ücret alır.

Yürüyüş Liderliği Mesleğine Benzer Meslekler

Dağ Mihmandarı

Dağcılık Antrenörü,

Açık hava ve rekreasyon rehberi      

I-KAYNAKÇA

–        Uluslararası Standard Meslek Sınıflaması-ISCO 08

–        Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

  • İlgili eğitim kurumları,
  • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
  • Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
  • T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/
  • Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir