GenelY İle Meslekler

Yol Kontrolörü (Demiryolu) Nedir? Ne iş yapar?

Yol Kontrolörü (Demiryolu) Nedir? Ne iş yapar? Yol Kontrolörü (Demiryolu) Meslek kodu Nedir?

Yol Kontrolörü (Demiryolu) Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; kontrolü ve koruması ile sorumlu olduğu demiryolu hattının ve çevresinde bulunan demiryolu trafiğine ve güvenliğine yönelik olan tüm tesis ve donatıların gözle veya temel el ölçüm aletleri yardımıyla rutin kontrollerini yapan, kontrol sonuçlarına göre olası arıza, düzensizlik ve riskleri tespit eden, olası risk durumunda yolun ve trenlerin emniyetinin sağlanması için gerekli önlemleri alan, yol üstyapısına ilişkin küçük arızaları temel el aletlerini kullanarak gideren kişidir.
Demiryolu Yol Kontrol Görevlisine iş yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Demiryolu üzerinde meydana gelen hadise ve olaylarla ilgili verilen tahkikatları yapmak,
b) Dereyman, heyelan, sel tahribatı, kar fırtınası ve benzeri olağanüstü hallerde arıza yerlerine seri bir şekilde gitmek, durumdan bölge müdürlüğüne bilgi vermek,
c) Gerek planlı yatırımlarda gerekse arızalı durumlarda, mıntıkada demiryolu üst yapısı ile yatırım ve bakım işlerini, keşif ve projelerini tetkik etmek,
d) Programa alınan ve ödeneği verilen işlerin bitirilmesini takip etmek,
e) Denetim sırasında mıntıkada meydana gelen veya tedbir alınmaması durumunda olabilecek hadiselere karşı alınacak önlemleri rapor etmek,
f) Sorumluluk alanındaki köprü, menfez, tünel, yarma, dolma, tahkimat ve istinat duvarları gibi altyapı bölümlerini ve üst yapının hal ve durumlarında, incelenmesi gereken bir değişiklik meydana geldiğinde, turneleri muayene etmek, gerekiyorsa teknik aletlerle ölçüm yaparak sonuçlarını bir kroki ile görüşüyle birlikte rapor etmek,
g) Turneleri sırasında her iş yerinde durarak, yapılan işlerin verimini, ödenek ve fiziksel gerçekleşmeyi karşılaştırmak, giderilmesi gereken kusur ve eksiklikleri rapor etmek,
h) Oto turnelerinde gerek gördüğü kesimlerde sondaj usulü, yol geometri parametrelerini ölçmek suretiyle kontrol etmek,
i) Yıllık turne programına göre üç ayda bir belirlenen mıntıkada turne-denetim yapmak,
j) Turnelerin lokomotif, çekici oto, oto drezin, yol muayene makinası ve motorlu drezin ile lüzum görülen yerlerde yaya olarak turne yapmak,
k) Denetim turnesinde tespit edilen düzensizlikleri o iş yerinin teftiş defterine yazarak işyeri amirine de yazılı tebliğini sağlamak, turne dönüşü düzensizlikleri bir rapor halinde yol müdürüne sunmak,
l) Denetim raporunda yazılmasına rağmen aynı noksanlıkların iki kez üst üste yapılmadığı tespit edildiğinde olayın takibi için bölge müdürüne bildirmek,
m) Oto turneleri esnasında, turne güzergahında bulunan iş ve tamirat makinalarının operatörlerini kontrol etmek ve makinanın verimini değerlendirmek,
n) Demiryolu güzergahında meydana gelen kaza/olayların nedeninin araştırılması ve soruşturulması amacıyla oluşturulacak kurulda görevlendirilmek,
o) Gizlilik arz eden tahkikatlar sırasında, gizlilik kuralına kesinlikle uymak,
p) İşyerleri ile ilgili her türlü şikayetleri incelemek,
q) Yol servisi ile ilgili davalarda mahkemelere bilgi ve belde vermek. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Yol Kontrolörü (Demiryolu) Meslek Kodu : 8312.11

Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu : Sürücüler Ve Hareketli Tesis Operatörleri

Meslek Grubu : Lokomotif Motoru Sürücüleri Ve İlgili Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Demiryolu Frencileri, Sinyalizasyon Ve Makas Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir