Uçak Gövde – Motor Öğretmeni Nedir? Ne iş yapar?

Uçak Gövde – Motor Öğretmeni Nedir? Ne iş yapar? Uçak Gövde – Motor Öğretmeni meslek kodu nedir?

Uçak Gövde – Motor Öğretmeni Meslek Tanımı :
Çalıştığı ortaöğretim kurumunda öğrencilere uçak gövde motor alanıyla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmak için teorik ve pratik eğitim veren nitelikli kişidir.
Uçak Gövde-Motor Öğretmeni Ne iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlamak,
b) Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri eğitime hazır durumda tutmak,
c) Kendisine ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulayarak öğrencilere uçak gövde ? motor alanı ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmak,
d) Öğrencilerin başarılarını ölçmek, değerlendirmek, idareye sonuçları vermek,
e) Alanı ile ilgili gelişmeleri izlemek, ihtiyaçları saptamak, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunmak,
f) Öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunacak eğitim-öğretim yöntemlerini geliştirmek ve uygulamak,
g) Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak,
h) Öğrencilerin gelişimlerini izlemek, sorunlarının çözümüne yardımcı olmak,
i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uçak Gövde – Motor Öğretmeni Meslek kodu: 2321.52

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu : Mesleki Eğitim Öğretmenleri 1

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0