Televizyon Muhabiri Nedir? Ne iş yapar?

Televizyon Muhabiri Nedir? Ne iş yapar? Televizyon Muhabiri Meslek kodu Nedir?

Televizyon Muhabiri Meslek Tanımı : Televizyon aracılığı ile geniş kitlelere ulaştırılacak haber araştırması yapan, haberle ilgili bilgi ve belge toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazıp, olayı yeniden yapılandırarak yayına hazır hale getiren kişidir.
Televizyon Muhabirine iş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş organizasyonu yapmak,
b) İzleyeceği haberle ilgili ön araştırma yapmak,
c) İzleyeceği haberle ilgili varsa yazılı dokümanları (basın bülteni vb.) gerekli donanımı yanına almak, olay yerine hızlı bir şekilde gitmek,
d) Olay yerinde haberi takip edeceği en uygun konumu belirlemek,
e) Haberle ilgili bilgi ve belgeleri toplamak,
f) Kameramanın olmadığı durumlarda uygun açı ve değerler haberin görüntüsünü çekmek,
g) Haber ile ilgili haber görüntülerini izlemek,
h) Haber ile ilgili eksik görüntüleri (arşiv görüntüleri, sabit görüntüler, canlandırma vb.) tamamlamak,
i) Haberi yazmak, kurgulamak ve yayına hazır hale getirmek,
j) Haber kaynakları ile iyi ilişkiler geliştirmek,
k) Gerekli durumlarda her türlü arşiv taraması yapmak,
l) Haberini sorumlu editöre teslim etmek,
m) Gündemi takip etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Televizyon Muhabiri Meslek Kodu : 2642.10

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazarlar, Gazeteciler Ve Dilbilimciler

Meslek Birim Grubu : Gazeteciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Bir cevap yazın 0