Meslekler SözlüğüT İle Meslekler

Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı Nedir? Ne İş Yapar?

Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı Nedir? Ne İş Yapar? Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı Meslek Tanımı : Bitkisel ve hayvansal üretimde verim ve kalitenin artırılması, sağlıklı ürün elde edilmesi ve ürün türlerinin artırılmasına yönelik her türlü toprak, su, yaprak, gübre, bitkisel ürün numunelerinin ve hayvan sağlığına yönelik laboratuvar çalışmaları duyusal, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini laboratuvar ortamında yapan kişidir.

Tarım Ve Hayvan Sağlığı Laborantı Ne İş yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gerekli araç gereç ve malzemeyi çalışmaya hazırlamak,
b) Analizler için gerekli olan çözeltilerin hazırlamak,
c) Gelen numuneleri alır ve kayıtlarını yapmak,
d) Numunenin özellikleri ve uygulanacak metot hakkında bilgi edinmek,
e) Numuneyi analize hazırlamak,
f) Analiz raporlarının ön hazırlığını yapmak,
g) Laboratuvar temel işlemlerini yapmak,
h) Mikrobiyolojik temel işlemleri yapmak,
i) Mikrobiyolojik analizler yapmak,
j) Toprak ve su analizleri yapmak,
k) Yaprak analizleri yapmak,
l) Gübre analizleri yapmak,
m) Tohumluk analizleri yapmak,
n) Tarımsal ürün analizleri yapmak,
o) Bitkisel ürün analizleri yapmak,
p) Yem analizleri yapmak,
q) Toprakta iz element ve ağır metal analizleri yapmak,
r) Kanın özelliklerini incelemek,
s) Kanda biyokimyasal testler yapmak,
t) İdrar ve gaita analizleri yapmak,
u) Doku preparatı hazırlamak,
v) Kanda ve deri kazıntısında parazit aramak,
w) Karaciğer, akciğer ve bağırsaklarda parazit aramak,
x) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmak,
y) Deney sonuçlarını kaydetmek ve deney raporu hazırlamak,
z) Çiftçilere analiz sonuçları hakkında bilgi vermek,
aa) Cihazların basit bakımlarını ve kalibrasyon ayarlarını yapmak,
bb) Laboratuvar sarf malzeme ihtiyaçlarını belirlemek,
cc) Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tarım ve Hayvan Sağlığı Laborantı Meslek Kodu : 3111.23

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir