Tapu Ve Kadastro Uzmanı Nedir? Ne iş yapar?

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Nedir? Ne iş yapar? Tapu Ve Kadastro Uzmanı olmak için hangi eğitimleri görmek gerekir? Tapu Ve Kadastro Uzmanında olması gereken vasıflar nelerdir?

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Tanımı: Taşınmazlara ilişkin kadastro, harita, imar planı vb. sınırlandırma çalışmalarından o taşınmazların üzerindeki hakların tesisi ve taşınmazlara ilişkin olarak yapılan teknik işlemlere uygun şekilde idari ve hukuki prosedürleri yürüterek tamamlayan kişidir.

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Görev Tanımı

 – Taşınmaz mallarla ilgili olarak ham arazinin sınırlandırılması, haritalama, kadastro çalışmalarıyla başlayıp, bu araziler üzerinde mülkiyet hakkı yahut diğer sınırlı ayni hakların (üst, mecra, geçit, rehin, ipotek vb.) tesisi, kaldırılması, şahsi hakların (kira, şufa vb.) tesisi, kaldırılması işlemleri yürütür.

 – Kamu Kurumlarımızın ihtiyacı olması halinde kamulaştırma, arazi toplulaştırması, arazi tahsisi vb. birçok faklı türde işlemleri yapar.

– Taşınmazlara ilişkin özel mevzuatlarda yer alan başta kısıtlayıcı kayıtlar olmak üzere taşınmazı ilgilendiren şerh veya beyanları taşınmaz sicillerine işlemeyi gerçekleştirir.

– Osmanlı Devletinden kalma kayıtları, belgeleri ve içerikleri tespit eder, bu işlemlerin yabancı uyruklu kişilerle veya ülkelerle ilgili olması halinde o yabancı ülkedeki terminoloji, mevzuat vb.de dikkate alarak taşınmaz işlemlerini yurtiçi veya yurtdışında yapma gibi işlemleri de yürütür.

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Mesleğinde Kullanılan Araç Gereç Ve Ekipman

– Kadastro, imar, ölçme vb. için kullanılan alet, makine ve malzemeler,

– Tapu Kadastro Müdürlüklerinde kullanılan bilgisayar vb. makineler ile mesleğe özel ( TAKBİS, TARBİS, MEGSİS WEBTAPU vb. ) yazılım ve uygulamaları

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Mesleğin Gerektirdiği Genel Özellikler: Tapu Kadastro Uzmanı olmak isteyenlerin,

– Sayısal düşünebilme ve çizim yeteneği olan,

– Türkçe ve Matematik konularına ilgili,

– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,

 – Dikkatli, titiz ve tedbirli,

– İnsan ilişkilerinde başarılı,

 – Ekip çalışmasına yatkın,

-Sabırlı, sorumluluk sahibi kimseler olması gerekir.

 Tapu Ve Kadastro Uzmanı Çalışma Ortamı Ve Koşulları

Tapu daireleri gibi kapalı mekânlarda çalışmaları gerekebileceği gibi kadastro çalışmaları, orman kadastrosu, imar uygulamaları, kamulaştırma, arazi toplulaştırması, arazi tahsisi vb. için açık arazide de çalışmaları gerekebilmektedir. Çalışma ortamında ani ısı değişimi, nem, toz, koku, gürültü gibi etmenlere maruz kalınabilir. Gerektirdiği takdirde farklı şehirler ve ilçeler de çalışma yapılabilir.

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Meslek Eğitimi Meslek Eğitiminin Verildiği Yerler

Mesleğin eğitimi; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Tapu Kadastro Yüksekokullarının “Tapu ve Kadastro” bölümünde verilmektedir. Ayrıca hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri; harita, harita kadastro, jeodezi, jeodezi ve fotogrametri, geomatik, bilgisayar, yazılım, elektrik-elektronik mühendisi yetiştiren fakülteleri; tapu ve kadastro, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi, arşivcilik, kütüphanecilik, bilgi ve belge yönetimi bölümleri ile programında Osmanlı paleografyası derslerine yer verilen tarih ve Türk dili ve edebiyatı bölümlerinden mezun olanlar Kamu Personel Seçme Sınavı ve sözlü sınavda başarılı olanlar Tapu ve kadastro uzmanı olarak istihdam edilmektedir.

Meslek Eğitimine Giriş Koşulları

– Lise veya dengi okul mezunu olmak,

– YKS (Yükseköğrenim Kurumları Sınav) Kılavuzunda belirtilen şartları taşımak,

 – Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programlarının; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzunda belirtilen bölümlerinden mezun olanlar, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde “Tapu Kadastro” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Tapu ve Kadastro bölümünde öğrencilere genel dersler yanında, Hukuk, İşletme, Kamu Yönetimi, İmar Coğrafi Bilgi Sistemleri, Osmanlı Paleografyası, Kamulaştırma, Fotogrametri, Ölçme, Çizme Teknikleri gibi dersler verilir. Staj yapma zorunluluğu vardır.

Eğitim Sonunda Alınan Belge-Diploma Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması verilir.

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Çalışma Alanları Ve İş Bulma Olanakları

Tapu ve kadastro işlemleri yüzyıllar boyu geçerli ve gerekli olduğu gibi, insanoğlu var olduğu sürece ihtiyaç duyulacak önemli bir alandır. Tapu kadastro alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, çok çeşitli sektörlerde yeni iş tanımlarının ve imkânlarının ortaya çıkmasına sebep olmuş ve istihdam alanlarının oluşmasına katkı sağlamıştır. Söz konusu istihdamı karşılayabilmek için Tapu kadastro uzmanlarına ihtiyaç vardır. Tapu Kadastro Uzmanlarının, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişisi olan Belediyeler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşunda çalışma olanakları vardır. Ayrıca, harita, imar bürosu, maden, çevre, inşaat, mimarlık ve gayrimenkul danışmanlığı vb. alanlarda hizmet veren özel firmalarda çalışabilirler.

Eğitim Süresince Ve Eğitim Sonrası Kazanç Eğitim Süresince Mesleki eğitim süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim kredisinden yararlanabilmektedirler.

Eğitim Sonrası Kamu Kurumlarında ve Belediyelerde resmi şartlarda belirlenen maaş miktarınca kazanırlar; harita, imar bürosu, gayrimenkul danışmanlığı vb. özel sektör işletmelerinde ise çalışan firma ve iş özelliklerine göre ücret değişkenlik gösterebilir.

Tapu Ve Kadastro Uzmanı Meslekte İlerleme Mesleki Eğitimde İlerleme Bu bölümden mezun olan adaylar alanlarında akademik kariyer yapabilirler. Akademik kariyerlerine uygun olarak yükseköğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.

İş Hayatında İlerleme Kamu kurumlarında yönetici kademelerine yükselebilirler.

Benzer Meslekler

– Harita Kadastro Teknikeri,

– Emlak ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı

 Meslek Kodu : 2165.12

Ek Bilgiler Görev

İş organizasyonu yapar,

 – Çevre koruma önlemleri alır,

 – İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,

 – Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,

 – Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 Kaynakça

– Meslek Elemanları,

– Üniversitelerin web Sitesi,

– 28.05.2011 Resmî Gazete Sayısı: 27947 Tapu ve Kadastro Uzmanlığı Yönetmeliği

– www.tkgm.gov.tr adresli web sayfası

– Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması – ISCO-08

– Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN – İlgili eğitim kurumları, – Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr – Ulusal Meslek Bilgi Sistemi http://mbs.meb.gov.tr/ – T.C. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi http://osym.gov.tr/ – Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Görsel Kaynak:Business photo created by katemangostar – www.freepik.com

Değerlendirme: 5 / 5.
Bir cevap yazın 0