Meslekler SözlüğüT İle Meslekler

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar?

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Nedir? Ne İş Yapar? Tahribatsız Muayene Sorumlusu Meslek kodu nedir?

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Meslek Tanımı : İnceleme yapılacak olan malzeme ya da parçaların herhangi bir bütünlüğüne hiçbir zarar vermeden, dahili arızaları ve bozulmaları tanımlamak ve nicelemek için materyalleri, bileşenleri ve bağlantıları, belirlenen muayene tekniklerine uygun olarak, bir veya birkaç yöntemle, yazılı talimatlar doğrultusunda inceleme, sonuçları yorumlama, değerlendirme, raporlama; test prosedürlerini onaylayarak ilgili şartnameye göre prosedür yazma ve eğitim düzenleme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Uygulanacak muayene yöntemini ve prosedürünü belirlemek,
b) Standard ve teknik kurallara göre prosedürü yorumlamak,
c) Uygulama tekniklerini oluşturmak,
d) Uygulama standart ve prosedüre göre sonuçları yorumlamak,
e) Uygun tahribatsız muayene yöntemi belirlemek,
f) Prosedürün test uygulamasını, gereksinimlerini yerine getirmiyorsa, revize ederek yeni kriterler oluşturmak,
g) Tüm tahribatsız muayene yöntemleri ilgili bilgi sahibi olmak,
h) Tüm tahribatsız muayene donanımı ve personelinden sorumlu olmak,
i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tahribatsız Muayene Sorumlusu Meslek Kodu : 3117.26

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Önlisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir