Sistem Uzmanı/Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar?

Sistem Uzmanı/Danışmanı Nedir? Ne İş Yapar? Sistem Uzmanı/Danışmanı görev tanımı nedir? Sistem Uzmanı/Danışmanı Meslek kodu nedir?

Sistem Uzmanı/Danışmanı Meslek Tanımı : Kullanıcı bilgi teknolojisi talepleri, prosedür veya problemleri ile ilgili araştırmalar yürüten, bunları analiz eden ve değerlendiren, mevcut veya gelecekteki bilgi sistemlerini geliştirmek için teklifler, öneriler ve planlar geliştiren ve uygulayan kişidir.

Sistem Uzmanı/Danışmanı Ne İş Yapar? : Sistem Uzmanı/Danışmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanıcılara danışarak talepleri belirlemek ve doküman haline getirmek, sistem ilkelerine ilişkin anlaşma sağlamak amacıyla yönetime danışmak
b) İş süreçlerini, prosedürlerini ve çalışma pratiklerini tanımlamak ve analiz etmek
c) Verimsiz uygulamaları tanımlamak ve değerlendirmek, optimal iş uygulamaları ile sistem işlerliği ve davranışını tavsiye etmek,
d) Sistem test planlarını oluşturma, adapte etme, uygulama gibi fonksiyonel çözümlemelerin uygulanması için gerekli sorumlulukları almak,
e) Sistem geliştiricilerinin kullanımı için fonksiyonel özellikleri geliştirmek,
f) İş akışını geliştirmek veya yeni amaçlara hizmet etmek için sistemi genişletmek veya yenilemek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Sistem Uzmanı/Danışmanı Meslek Kodu : 2511.08

Meslek Adı :
Sistem Uzmanı/Danışmanı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu :
Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0