Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Nedir? Ne İş Yapar?

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Nedir? Ne İş Yapar? Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Meslek kodu nedir? Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) görev tanımı nedir?

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Meslek Tanımı : Toptan Ticaret işletmesinde mal alım ve satım işlerini yapan, Personelin çalışmalarına nezaret eden kişidir.

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Toptan ticaret işletmesinde mal sahibi veya yöneticinin direktifine göre emrindeki personele iş dağıtımı yapmak,
b) İşletmenin mal ihtiyacını belirlemek amacıyla mal stok kontrolünü yapmak, eksikleri ve ihtiyacı tespit etmek,
c) Resmi ve özel kuruluşların veya kişilerin , yurtiçi ve yurt dışı şirketlerin siparişlerini de göz önüne alarak, istenen malı özelliklerini tespit etmek, ihtiyaç listesi hazırlamak, üretici firmalarla bağlantı kurarak uygun şartlarda mal alımı yapmak, sözleşme hazırlamak,
d) Alınan malların sayımını yaptırmak, istenen özelliklere ve sözleşmeye uygunluğunu kontrol etmek, malın depoya sevkine nezaret etmek, mal kabul fişi, giriş kartelası düzenlemek, depo ve mal alım defterine işlemek,
e) İşletmenin her türden güvenlik önlemlerini almak,
f) Malların müşteri beğenisine uygun şekilde düzenlenmesini sağlamak,
g) Mal alımı için gelen müşterilerle, personel arasında çıkabilecek sorunları gidermeye çalışmak, satılan malla ilgili mal çıkış evrakı, çıkış kartelası düzenlemek, müşterinin vezne makbuzu veya fatura almasını sağlamak,
h) Satım defterine işlemek,
i) Malın yüklenmesini yaptırmak, sevk pusulasını düzenlemek,
j) İşletmede mal satış seyrini takip etmek,
k) Satılan mallarla ilgili piyasa araştırması yapmak, rakip kuruluşların satışlarını izlemek,
l) Topladığı bilgileri amirine bildirmek, yapılan satışların borsada tescilini yaptırmak,
m) İhraç edilecek malların analiz raporları, ağırlık belgeleri, menşe-i şahadetnameleri ve bunun gibi lüzumlu evrakları hazırlamak, akreditif işlemleri yapmak, personel çalışmalarını kontrol etmek,
n) Müşteri şikayetlerini tespit etmek, personel isteklerini belirlemek, amirine bildirmek,
o) Günlük çalışma düzenini sağlamak,

Satış Nezaretçisi (Toptan Ticaret) Meslek Kodu : 1221.03

Meslek Ana Grubu :
Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :
Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :
Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :
Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

TÜRK MESLEKLER SÖZLÜĞÜ MESLEK BİLGİLERİ

Bir cevap yazın 0