Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Nedir? Ne İş Yapar?

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Nedir? Ne İş Yapar? Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Meslek Tanımı : Görev aldığı eğitim kurumunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gözlem, olay kaydı (anektod), dereceleme ölçekleri, otobiyografi, sosyometri tekniği, gibi öznel teknikler ile yetenek testleri, ilgi envanterleri, kişilik envanterleri gibi ölçme araçları kullanarak öğrencilerin, çeşitli özelliklerini tanımalarına yardımcı olmak,
b) Öğrencilerin, meslekler, meslek edinme yolları, yarım veya tam zamanlı iş olanakları, iş arama teknikleri, verimli çalışma, sağlığı koruma, boş zamanları değerlendirme yöntemleri konularında bilgilenmelerini sağlamak,
c) Bireysel olarak ve/veya grupla görüşme (psikolojik danışmanlık) yapmak,
d) Danışanı dinlemek,
e) Yansıtma, yorumlama gibi tekniklerle öğrencilerin sorunlarının kaynağını anlaması ve çözüm yolu bulmasında danışana yardımcı olmak,
f) Yapılan yardımların ne derece etkili olduğunu izleme araştırmaları ile belirlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) Meslek Kodu : 2359.03

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Eğitim İle İlgili Diğer Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmaktadır.

Bir cevap yazın 0