Orta Öğretim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar?

Orta Öğretim Öğretmeni Nedir? Ne İş Yapar? Orta Öğretim Öğretmeni Meslek kodu nedir? görev tanımı nedir?

Orta Öğretim Öğretmeni (Genel) Meslek Tanımı : Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere müfredat programına göre branşına giren konularda ders veren kişidir

Orta Öğretim Öğretmeni (Genel) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Orta öğretim kuruluşunda öğrencilerin müfredat programı içinde gösterilen derslerde yetişmelerini sağlamak için, müfredata göre yıllık çalışma programını hazırlamak,
b) Öğretmenler kurulu toplantılarına katılmak,
c) Konuların işleniş biçimi ve ders saati sayısına göre günlük plan yapmak,
d) Öğrencilere ders konularının nasıl işleneceğini açıklayıp öğrencilerin hazırlanmaları için ders metnini belirlemek,
e) Öğrencilerin hazırlanarak getirdikleri metin üzerinde soru-cevap yöntemi ile konuların şekil kapsam ve özellikleri bakımından sınıfta irdelemesini yaptırıp eksiklikleri belirtmek,
f) Konudaki düşünce ve amacı açıklayıp, öğrencilerin, yorum, deney, araştırma ve inceleme yapma kabiliyetlerini geliştirerek öğrenmeye sevk edici ödevler vermek,
g) Öğrencileri belirli dönemlerde yazılı ve sözlü sınav ve teste tabi tutup öğrencileri değerlendirmek,
h) Sınav notlarını not defterine işleyip not fişleri düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak,
i) Devamla ilgili kayıtları ve diğer rapor ve kayıtları idareci ve öğrenci velilerine sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Orta Öğretim Öğretmeni (Genel) Meslek Kodu : 2330.12

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :
Ortaöğretim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0