Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Nedir? Ne İş Yapar?

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Nedir? Ne İş Yapar? Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Meslek kodu nedir? Görev tanımı nedir?

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Meslek Tanımı :
Gemilerde bulunan ölçüm aletlerinin bakım ve çalışmalarınım takip eden , ölçüm aletlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda gerekli çalışmaları yapan kişidir.

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Ne İş Yapar?; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir proseste meydana gelen fiziksel, kimyasal değişimleri takip etmek,
b) Fiziksel ve kimyasal değişimleri kumanda odasın aktarmak verimli çalışmasını sağlamak,
c) Gemilerde makine üzerinde bulunan yağ, tatlı su ile deniz suyu basınçlarının hareketlerini sansürler ve kumanda elemanlarınca algılama sonuçlarını bir merkezde toplamak,
d) Hararet, yağ basıncı ve tatlı su basınçlarını kontrol etmek,
e) Alınan bilgilere göre makinayı korumak, koruma sistemini devreye sokmak,
f) Aşırı hızı algılayıcılar yardımıyla takip ve kontrol etmek,
g) Ölçü aletlerinin ayarlarını yapmak hatalı olanları devre dışına almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Ölçüm Aletleri Teknisyeni (Gemi) Meslek Kodu : 3115.35

Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :
Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Güncel Meslek :
EVET

Meslek Dosyası Olanlar :
Meslek Bilgi Dosyası bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın 0