Nanoteknoloji Mühendisi Nedir? Ne iş yapar?

Nanoteknoloji Mühendisi Nedir? Ne iş yapar? Nanoteknoloji Mühendisi Meslek kodu nedir?

Nanoteknoloji Mühendisi Meslek Tanımı : Malzemelerin atomik ve moleküler düzeyde sentezlenmesi, üretilmesi, karakterize edilmesi ve mühendislik uygulamalarında kullanılmasında çalışan kişidir.

Nanoteknoloji Mühendisi Ne iş yapar?:
Nanoteknoloji Mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Nano ölçekli sistemleri araştırıp, analiz etmek için deneyler planlar ve yürütmek,
b) Deney sonuçlarını açıklayacak teorileri geliştirmek için veri çıkarmak,
c) Raporlara ve bilimsel makale veya kitaplara sonuç yazmak,
d) Ürün veya malzemelerin testini düzenlemek,
e) Yeni ürünler geliştirmek için yeni yöntem uygulama yolları geliştirmek,
f) Doğru sonuçların kayıtlarını tutmak,
g) Fonlama için başvurular yazmak,
h) Mevcut ürünleri veya prosedürleri iyileştirmek için yenilikçi yöntemler geliştirmek,
i) Yapılan herhangi bir çalışmada fayda maliyeti analizini dikkate almak,
j) Uzman edebiyat ve toplantılar yoluyla çalışma alanınızdaki gelişmeler hakkında geniş bilgi sahibi olmak,
k) Çeşitli bulgulara yer vermek de dâhil olmak üzere bölüm, kurumsal, ulusal toplantılar ve konferanslarda yeni bulgular yaymak,
l) Bireysel projeleri ve iş parçalarını yönetmek,
m) Maddeleri nano ölçeğinde (metrenin milyarda biri) manipüle ederek yeni malzeme ve ekipman geliştirmenin yanı sıra teşhis aletleri geliştirmek,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Nanoteknoloji Mühendisi Meslek Kodu : 2146.15

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu : Maden Mühendisleri, Metalürji Mühendisleri Ve İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Bir cevap yazın 0