Endüstri Ve Üretim MühendisleriM İle Meslekler

Metot Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

Metot Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar? Metot Mühendisi Meslek kodu nedir? Metot Mühendisi görev tanımı nedir?

Metot Mühendisi Meslek Tanımı : Endüstriyel, ticari ve diğer işlem ve faaliyetlerin düzenli bir şekilde yürütülmesi için iş ve işlem metotları yapan, geliştiren, uygulayan kişidir.

Metot Mühendisi Ne İş Yapar?: İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Endüstriyel, ticari ve diğer işlemlerin yapıldığı birimlerde ekonomik çalışmaya esas iş metotları geliştirmek için birimlerde araştırmalar yapmak,
b) Üretim işlem şemasını inceleyip zaman ve iş etütlerini çıkartmak,
c) Araştırmaları ışığında yeni metotlar geliştirip uygulayarak, uygulamanın etkinliklerini tespit etmek,
d) Yeni metotlar için gerekli araç, gereç ve işgücü ihtiyaçlarını belirlemek,
e) Birimler arası koordineyi sağlayıcı tedbirler almak
f) Teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalı yeni üretim ve işlem metotları geliştirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Metot Mühendisi Meslek Kodu : 2141.12

Meslek Ana Grubu :
Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik Alanlarındaki Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :
Mühendislik İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları (Elektroteknoloji Mühendisleri Hariç)

Meslek Birim Grubu :
Endüstri Ve Üretim Mühendisleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Lisans

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir