M İle Meslekler

Metal Yüzey Boyacısı Nedir? Metal Yüzey Boyacısı Nasıl Olunur? Metal Yüzey Boyacısı Ne İş Yapar?

Metal Yüzey Boyacısı Nedir? Metal Yüzey Boyacısı Nasıl Olunur? Metal Yüzey Boyacısı Ne İş Yapar?

Metal Yüzey Boyacısı: Metal yüzeyleri mekanik ve kimyasal yollarla temizleyen, klasik veya farklı yöntemlerle boyama işlemini gerçekleştiren kişidir.

Metal Yüzey Boyacısı Ne İş Yapar?:
Metal boya atölyesini düzenler, boya öncesi hazırlıkları yapar,
Metal yüzeyleri mekanik ve kimyasal yollarla temizleyerek, boyamaya hazır hale getirir,
Renk hazırlama, yama ve diğer yüzey işlemlerini yapar.
Metal yüzeylerin klasik ve püskürtme yöntemleriyle boyama işlemlerini yapar.
Metal yüzeyleri çeşitli yöntemlerle renklendirir, parlatır ve elektrostatik yöntemle boyar,
Boya sonrası kontrolleri yapar,
Boya atölyesinin gerekli donanımlarının bakımını ve onarımını yapar.
İletkenleri bağlantıya hazırlama, iletkenlerin bağlantılarını yapma, basit elektrik devrelerini kurma, faz kontrolü yapma ve motor devir yönünü değiştirme ile ilgili işlemleri yapar.

Metal Yüzey Boyacısının Kullandığı Araç Gereç Ve Ekipman

Macun çeliği, zımpara motoru, boya tabancası, astar tabancası, zımpara makinası,
Koruyucu elbise, gözlük, maske, özel boya tabancaları, işin cinsine göre taşıma aparatları ve vinç sistemi, boya fırını.

Metal Yüzey Boyacısında olması gereken özellikler;
El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
Nesnelerle çalışmaktan hoşlanan,
Dikkatli, sabırlı,
Sorumluluk duygusu gelişmiş,
Tertipli, düzenli ve tedbirli, kişiler olmaları gerekir.

Metal Yüzey Boyacısı Çalışma Ortamı Ve Koşulları
Metal yüzey boyacısı, fabrikalarda veya atölye ortamında genellikle ayakta çalışırlar. Özellikle, fabrika ortamında olmasında dolayı diğer çalışanlarla da etkileşim halindedirler. Kullanılan malzemelerden dolayı, gürültülü, kokulu ve yanıcı maddelerin bulunduğu bir ortam olmasından dolayı gerekli havalandırma, toz emme sistemleri ile yangın sistemleri bulundurulduğu ortamlarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun kıyafetler giyilmektedir. Koruyucu maske ve kıyafetlerini düzenli kullanmayan kişilerde ileri yaşlarda solunum sistemi hastalıkları görülebilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinin Metal Teknolojisi alanı ‘’Metal Yüzey Boyama’’ dalında kalfalık ve ustalık eğitimleri verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
En az ortaokul mezunu olup zorunlu eğitim çağında olanlar eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
Kayıt yaptıracak öğrencilerin sağlık durumlarının ilgili mesleğin öğrenimine elverişli olması gerekir. Bu durum, programın özelliğine göre gerektiğinde, sağlık/sağlık kurulu raporuyla belgelendirilir.
14 yaşını doldurmuş olmak,
Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işvereni ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır. Eğitimin 3 yılı kalfalık, 1 yılı ustalık eğitimidir.
Mesleğin seçimi 9. sınıfta yapılır. Ortak genel kültür dersleri ve meslek dersleri her sınıf seviyesinde verilmektedir.
Eğitim haftada 1 gün mesleki eğitim merkezlerinde, 4 gün çıraklık sözleşmesi yapılan işyerlerinde verilmektedir.
Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, teknik resim, temel yüzey ve boya işlemleri, metal yüzey boyama uygulamaları, metal yüzey boya işlemleri, renklendirme konularında bilgiler verilmektedir. Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA
Meslek eğitiminin 11. sınıfını başarı ile tamamlayanlara kalfalık belgesi, 12. sınıfı başarı ile tamamlayanlara ise ustalık belgesi verilir. Fark derslerini tamamladıkları takdirde meslek lisesi diploması ve mesleğiyle ilgili işyeri açma belgesi alırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizin başarılı olduğu sektörlerden biri de metal sektörüdür. Aynı zamanda en fazla istihdamın yapıldığı sektörlerdendir. Metal yüzey boyacılarının, sanayinin gelişmiş olduğu illerde iş bulma olanağı daha yüksektir.

GELECEKTE MESLEKTE GÖRÜLEBİLECEK DEĞİŞİKLİKLER
Yapılan araştırmalarda önümüzdeki 10 yıl içerisinde otomasyon, yapay zekâ ve dijital teknolojilerin yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma potansiyeli olduğu öngörülüyor. Otomasyon ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon iş kaybolarak yeni işlere dönüşebilecek ve 2030 yılına kadar 8,9 milyon yeni iş oluşabilecektir. Ayrıca, başta teknolojiyle ilgili alanlarda olmak üzere, tamamı yeni 1,8 milyon iş yaratılabilecektir. Metal sektöründe, önemli dallardan biri olan metal yüzey boyacılığı mesleği özellikle yapay zekâ ve robot teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, gelecekte kaybolan meslekler arasına girebilir. Ülkemizde metal sektöründe yüksek teknolojinin kullanılması ve kullanım oranının her geçen gün artması, özellikle yakın gelecek olarak kabul ettiğimiz 2040’lı yıllarda bu mesleğin kaybolmasına veya dönüşüme uğramasına neden olabilir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
3308 sayılı “Mesleki Eğitim Kanunu” gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde 50’sinden aşağı olmamak üzere ücret ödenir.
Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI
Kamu sektöründe istihdam edilenler tabi olunan mevzuata göre maaş alırlar.
Çalışanların asgari ücretten başlayan kazanç durumu, çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre değişebilmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mesleki Eğitim Merkezinden diploma alarak mezun olanlara, alanın/bölümün devamı niteliğinde olan ve YKS Kılavuzunda belirtilen yükseköğretim (önlisans/lisans) programlarını tercih ettikleri takdirde ek puan verilmektedir.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, YKS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
Çeşitli eğitim ve kurslara katılarak mesleki bilgi ve beceriler artırılabilir.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
Bağımsız işyeri açabilirler.

BENZER MESLEKLER
Elektrostatik Boya Operatörü
Dekoratif Boyacı
Otomotiv Boya Ustası

H- EK BİLGİLER

GÖREV

 • İş organizasyonu yapar,
 • Çevre koruma önlemleri alır,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

I- KAYNAKÇA

 • M.E.B. Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü Metal Yüzey Boyamacı Meslek Dalı Eğitim Programı-2017,
 • 3308 Sayılı Kanun,
 • ÖSYM Üniversiteler, Yükseköğretim Programları ve Meslekler Rehberi –2000,
 • MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • Meslek elemanları,
 • Mesleğin icra edildiği işyeri,
 • M.c Kinsey Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek Dönüşümü 2020 Raporu
 • Uluslararası Standard Meslek Sınıflaması-ISCO 08
 • Milli Eğitim Bakanlığına ait Web Sitesi (www.meb.gov.tr)
 • Meslek Danışma Komisyonu (MEDAK) üyesi kuruluşlar.

İ- AYRINTILI BİLGİ İÇİN

 • İlgili eğitim kurumları,
 • https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/
 • Türkiye İş Kurumu web sayfası www.iskur.gov.tr
 • Mesleğim Hayatım web sitesi https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/
 • T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, http://www.osym.gov.tr/
 • Bünyesinde “Meslek Bilgi Merkezi” Bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir